Πίνακες αντλιών γεωτρήσεων METTA - Κύρια υλικά ΑΒΒ

Οι ηλεκτρικοί πίνακες ΜΕΤΤΑ για αντλίες γεωτρήσεως (κύριων υλικών ABB), είναι σχεδιασμένοι κατάλληλα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο της αντλίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της μέσω ηλεκτροδίων ή ψηφιακού ενδείκτη στάθμης.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
Τύπος Τάση Hp KW Εκκίνηση Εύρος Α Υλικό κιβωτίου Προστασία Διαστάσεις
Υ x Π x Β (mm)
ΑB1D1007 230V 1 0,75 DOL 4-6,3 ABS

IP54

400x300x170
ΑB1D1011 1,5 1,1 6,3-10 400x300x170
ΑB1D1015 2 1,5 10-16 400x300x170
ΑB1D1022 3 2,2 10-16 400x300x170
ΑB1D3007 400V 1 0,75 DOL 1,6-2,5ABS
IP54
400x300x170
ΑB1D3011 1,5 1,1 2,5-4 400x300x170
ΑB1D3015 2 1,5 4-6,3 400x300x170
ΑB1D3022 3 2,2 4-6,3 400x300x170
ΑB1D3030 4 3 6,3-10 400x300x170
ΑB1D3040 5,5 4 6,3-10 400x300x170
ΑB1D3055 7,5 5,5 10-16 400x300x170
Α1D3075 10 7,5 16-20 400x300x170
ΑB1Υ3055 400V 7,5 5,5


Υ/Δ
10-16*METAL
IP54
500x400x200
ΑB1Υ3075 10 7,5 16-20* 500x400x200
ΑB1Υ3110 15 11 23-26 600x400x200
ΑB1Υ3150 20 15 30-34 600x400x200
ΑB1Υ3185 25 18,5 35-41 700x500x200
ΑB1Υ3220 30 22 42-50 700x500x200
ΑB1Υ3300 40 30 52-68 800x600x200
ΑB1Υ3370 50 37 63-80 800x600x200

Στη σειρά ΑB1Y3__ xρησιμοποιείται ασφάλεια με θερμικό διακόπτη εκτός από τους αστερίσκους όπου χρησιμοποιείται θερμομαγνητικός.

 • Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού για την εκκίνηση ευρείας γκάμας αντλιών γεωτρήσεως.
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία της αντλίας σε ενδεχόμενη έλλειψη νερού μέσω ηλεκτροδίων στάθμης ή ψηφιακού ενδείκτη στάθμης.
 • Εντολή εκκίνησης μέσω πιεζοστάτη, χρονοδιακόπτη ή φλοτεροδιακόπτη ρυθμιζόμενης διαφορικής στάθμης με αντίβαρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 230V ΕΩΣ 2,2KW
ΑΒ1D1___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός διπολικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης πυκνωτή, εάν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται)
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
ΑΒ1D3___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτιού
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
ΑB1Y3___

 • Μεταλλικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Αυτόματες ασφάλειες καμπύλης «Κ» σε συνδυασμό με θερμικό ηλεκτρονόμο, κατάλληλες για προστασία κινητήρων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, ή εναλλακτικά θερμομαγνητικός διακόπτης
 • Εκκινητής Υ/Δ διαστασιολογημένος ανάλογα με την ισχύ της αντλίας
 • Επιτηρητής στάθμης για ανίχνευση έλλειψης νερού με ηλεκτρόδια
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης, έλλειψη νερού
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
F

Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και έλλειψης νερού (για τους πίνακες ΑB1D1__)
Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και έλλειψης νερού (για τους πίνακες ΑB1D1__ και AB1Y3__)
M Πολυόργανο 3 ενδείξεων με μετασχηματιστές έντασης
L Ψηφιακός ενδείκτης στάθμης γεώτρησης (δεν περιλαμβάνεται σταθμήμετρο)
P Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω γεώτρησης συντελεστής ισχύος (cosφ) χωρίς Autoreset
Χ Ενισχυμένη πρίζα γενικής χρήσης
Ε Εσωτερικός φωτισμός LED

 

 • Κατασκευή με κύρια υλικά ABB
 • Κατασκευή με κύρια υλικά CHINT
Φυλλάδιο πινάκων ΜΕΤΤΑ για αντλίες γεωτρήσεων-ABB