Πίνακες εκκίνησης δίδυμου αντλιών λυμάτων ΜΕΤΤΑ - Κύρια υλικά CHINT

Οι ηλεκτρικοί πίνακες ΜΕΤΤΑ για αντλίες λυμάτων είναι σχεδιασμένοι κατάλληλα για τη σωστή λειτουργία και την προστασία του δίδυμου συγκροτήματος αντλιών, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πλήρους αυτονομίας στον έλεγχο μέσω φλοτεροδιακοπτών εκκίνησης-διακοπής.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ/ΛΥΜΑΤΩΝ
Τύπος Τάση Hp KW Εκκίνηση Εύρος Α Υλικό κιβωτίου Προστασία Διαστάσεις
Υ x Π x Β (mm)
CD2D1007 230V 1 0,75/1,1 DOL 4-6 ABS

IP54

500x400x180
CD2D1011 1,5 1,1/1,2 5,5-8 500x400x180
CD2D1015 2 1,5/1,7 7-10 500x400x180
CD2D1022 3 2,2 9-13 500x400x180
CD2D3007 400V 1 0,75 DOL 1,6-2,5ABS
IP54
500x400x180
CD2D3011 1,5 1,1 2,5-4 500x400x180
CD2D3015 2 1,5 2,5-4 500x400x180
CD2D3022 3 2,2 4-6,3 500x400x180
CD2D3030 4 3 6-10 500x400x180
CD2D3040 5,5 4 6-10 500x400x180
CD2Υ3055 400V 7,5 5,5


Υ/Δ
9-14*METAL
IP54
600x500x200
CD2Υ3075 10 7,5 13-18* 600x500x200
CD2Υ3110 15 11 21-26 600x500x200
CD2Υ3150 20 15 20-31 600x500x200
CD2Υ3185 25 18,5 30-40 700x500x200
CD2Υ3220 30 22 40-47 700x500x200
CD2Υ3300 40 30 52-61 800x600x200
CD2Υ3370 50 37 65-75 800x600x200

Στη σειρά CD2Y3__ xρησιμοποιείται ασφάλεια με θερμικό διακόπτη εκτός από τους αστερίσκους όπου χρησιμοποιείται θερμομαγνητικός.

 • Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού για την εκκίνηση ευρείας γκάμας αντλιών ομβρίων/λυμάτων.
 • Εκκίνηση δίδυμου συγκροτήματος αντλιών.
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία των αντλιών μέσω φλοτεροδιακόπτη σε ενδεχόμενη αποστράγγιση της δεξαμενής άντλησης.
 • Εντολή εκκίνησης των αντλιών μέσω φλοτεροδιακοπτών σημειακής στάθμης ή ρυθμιζόμενης διαφορικής στάθμης με αντίβαρο.
 • Οπτική και ηχητική ειδοποίηση υπερχείλισης της δεξαμενής άντλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 230V ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ DOL
CD2D1___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός διπολικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Aυτόματη ασφάλεια ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής ισχύος, ένας για την κάθε αντλία, για την απευθείας εκκίνησή της
 • Θερμικός ηλεκτρονόμος για την προστασία της αντλίας από υπερφόρτωση
 • Δυνατότητα σύνδεσης πυκνωτών, εάν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται)
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας, είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Αυτόματη λειτουργία με εναλλαγή της σειράς εκκίνησης των αντλιών σε κάθε καινούριο κύκλο λειτουργίας, και παράλληλη λειτουργία και των δύο σε αύξηση της στάθμης 
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη κάθε αντλίας
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 400V ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ DOL
CD2D3___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτιού
 • Επιτηρητής ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης, ένας για κάθε αντλία διαστασιολογημένος ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα, με μετωπική βοηθητική επαφή 
 • Εκκινητής ισχύος, ένας για την κάθε αντλία, για την απευθείας εκκίνησή της 
 • Κλέμμες σύνδεσης εσωτερικών θερμικών αντλιών σε σειρά με το κύκλωμα ελέγχου
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Αυτόματη λειτουργία με εναλλαγή της σειράς εκκίνησης των αντλιών σε κάθε καινούριο κύκλο λειτουργίας, και παράλληλη λειτουργία και των δύο σε αύξηση της στάθμης
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη κάθε αντλίας
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 400V ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ
CD2Y3___

 • Μεταλλικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Επιτηρητής ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης
 • Αυτόματες ασφάλειες καμπύλης «D» σε συνδυασμό με θερμικό ηλεκτρονόμο, κατάλληλες για προστασία κινητήρων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση ή εναλλακτικά, θερμομαγνητικός διακόπτης
 • Εκκινητής Υ/Δ, ένας για κάθε αντλία, διαστασιολογημένος ανάλογα με την ισχύ της αντλίας
 • Κλέμμες σύνδεσης εσωτερικού θερμικού αντλίας σε σειρά με το κύκλωμα ελέγχου
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Αυτόματη λειτουργία με εναλλαγή της σειράς εκκίνησης των αντλιών σε κάθε καινούριο κύκλο λειτουργίας, και παράλληλη λειτουργία και των δύο σε αύξηση της στάθμης
 • Ενδεικτικές λυχνίες για σφάλμα τάσης, λειτουργία και βλάβη για κάθε αντλία
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
F

Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και θέσης «AUTO» για κάθε αντλία, καθώς και για ένδειξη υπερχείλισης (για τους πίνακες CD2D1___)
Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και θέσης «AUTO» για κάθε αντλία, καθώς και για ένδειξη σφάλματος τάσης και υπερχείλισης (για τους πίνακες CD2D3___ και CD2Y3___)
M Πολυόργανο 3 ενδείξεων με μετασχηματιστές έντασης
Η Μόνιμη οπτική ειδοποίηση σφάλματος παράλληλης λειτουργίας. Σε περίπτωση μη ανιχνεύσιμης βλάβης μιας αντλίας, και για να αποφευχθεί το φαινόμενο να λειτουργεί χωρίς ένδειξη σφάλματος μια μόνο αντλία, ενεργοποιείται οπτική ειδοποίηση ταυτόχρονης δυσλειτουργίας και για τις 2 αντλίες 
P Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω γεώτρησης συντελεστής ισχύος (cosφ) χωρίς Autoreset
A Τροφοδοτικό 12VDC με δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας για αυτονόμηση του alarm υπερχείλισης
C Μπαταρία για αυτονόμηση του alarm υπερχείλισης 12VDC/3.2Ah
Χ Ενισχυμένη πρίζα γενικής χρήσης
Ε Εσωτερικός φωτισμός LED

 

 • Κατασκευή με κύρια υλικά CHINT
Φυλλάδιο πινάκων ΜΕΤΤΑ εκκίνησης 2 αντλιών λυμάτων-CHINT