Πίνακες εκκίνησης αντλίας λυμάτων ΜΕΤΤΑ - Κύρια υλικά ABB

Οι ηλεκτρικοί πίνακες ΜΕΤΤΑ για αντλίες λυμάτων είναι σχεδιασμένοι κατάλληλα για τη σωστή λειτουργία και την προστασία της αντλίας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πλήρους αυτονομίας στον έλεγχο μέσω φλοτεροδιακοπτών εκκίνησης-διακοπής.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ/ΛΥΜΑΤΩΝ
Τύπος Τάση Hp KW Εκκίνηση Εύρος Α Υλικό κιβωτίου Προστασία Διαστάσεις
Υ x Π x Β (mm)
AD1D1007 230V 1 0,75/1,1 DOL 4-6 ABS

IP54

400x300x170
AD1D1011 1,5 1,1/1,2 5,5-8 400x300x170
AD1D1015 2 1,5/1,7 7-10 400x300x170
AD1D1022 3 2,2 9-13 400x300x170
AD1D3007 400V 1 0,75 DOL 1,6-2,5ABS
IP54
400x300x170
AD1D3011 1,5 1,1 2,5-4 400x300x170
AD1D3015 2 1,5 2,5-4 400x300x170
AD1D3022 3 2,2 4-6,3 400x300x170
AD1D3030 4 3 6-10 400x300x170
AD1D3040 5,5 4 6-10 400x300x170
AD1Υ3055 400V 7,5 5,5


Υ/Δ
10-16*METAL
IP54
500x400x200
AD1Υ3075 10 7,5 10-16* 500x400x200
AD1Υ3110 15 11 18-22 600x400x200
AD1Υ3150 20 15 28-32 600x400x200
AD1Υ3185 25 18,5 35-39 700x500x200
AD1Υ3220 30 22 35-41 700x500x200
AD1Υ3300 40 30 52-61 800x600x200
AD1Υ3370 50 37 65-75 800x600x200

Στη σειρά AD1Y3__ xρησιμοποιείται ασφάλεια με θερμικό διακόπτη εκτός από τους αστερίσκους όπου χρησιμοποιείται θερμομαγνητικός.

 • Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού για την εκκίνηση ευρείας γκάμας αντλιών ομβρίων/λυμάτων.
 • Εκκίνηση μιας αντλίας.
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία των αντλιών μέσω φλοτεροδιακόπτη σε ενδεχόμενη αποστράγγιση της δεξαμενής άντλησης.
 • Εντολή εκκίνησης των αντλιών μέσω φλοτεροδιακοπτών σημειακής στάθμης ή ρυθμιζόμενης διαφορικής στάθμης με αντίβαρο.
 • Οπτική και ηχητική ειδοποίηση υπερχείλισης της δεξαμενής άντλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
AD1D1___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός διπολικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης πυκνωτή εάν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται)
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας, είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ DOL
AD1D3___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτιού
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Κλέμμες σύνδεσης εσωτερικού θερμικού αντλίας σε σειρά με το κύκλωμα ελέγχου
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ
ΑD1Y3___

 • Μεταλλικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Αυτόματες ασφάλειες καμπύλης «Κ» σε συνδυασμό με θερμικό ηλεκτρονόμο, κατάλληλες για προστασία κινητήρων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση ή εναλλακτικά, θερμομαγνητικός διακόπτης
 • Εκκινητής Υ/Δ διαστασιολογημένος ανάλογα με την ισχύ της αντλίας
 • Κλέμμες σύνδεσης εσωτερικού θερμικού αντλίας σε σειρά με το κύκλωμα ελέγχου
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας είτε μέσω φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης με αυτοσυγκράτηση, και ξεχωριστό φλοτεροδιακόπτη για διακοπή, είτε μέσω ενός φλοτεροδιακόπτη εκκίνησης- διακοπής
 • Χειροκίνητη λειτουργία με εκκίνηση ανεξάρτητα με τη στάθμη
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης
 • Οπτικό και ηχητικό alarm υπερχείλισης με δυνατότητα απενεργοποίησης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
F

Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και υπερχείλισης (για τους πίνακες CD1D1__)
Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης, σφάλματος τάσης και υπερχείλισης (για τους πίνακες CD1D3__ και CD1Y3__)
M Πολυόργανο 3 ενδείξεων με μετασχηματιστές έντασης
P Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω γεώτρησης συντελεστής ισχύος (cosφ) χωρίς Autoreset
A Τροφοδοτικό 12VDC με δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας για αυτονόμηση του alarm υπερχείλισης
C Μπαταρία για αυτονόμηση του alarm υπερχείλισης 12VDC/3.2Ah
Χ Ενισχυμένη πρίζα γενικής χρήσης
Ε Εσωτερικός φωτισμός LED

 

 • Κατασκευή με κύρια υλικά ABB
 • Κατασκευή με κύρια υλικά CHINT
Φυλλάδιο πινάκων ΜΕΤΤΑ εκκίνησης 1 αντλίας λυμάτων-ΑΒΒ