Πίνακες αντλιών επιφανείας ΜΕΤΤΑ - Κύρια υλικά ΑΒΒ

Οι ηλεκτρικοί πίνακες ΜΕΤΤΑ για αντλίες επιφανείας (κύριων υλικών ΑΒΒ), είναι σχεδιασμένοι κατάλληλα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο της αντλίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της μέσω ηλεκτροδίων στάθμης ή φλοτεροδιακόπτη.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Τύπος Τάση Hp KW Εκκίνηση Εύρος Α Υλικό κιβωτίου Προστασία Διαστάσεις
Υ x Π x Β (mm)
AS1D1007 230V 1 0,75 DOL 4-6,3 ABS

IP54

400x300x170
AS1D1011 1,5 1,1 6,3-10 400x300x170
AS1D1015 2 1,5 6,3-10 400x300x170
AS1D1022 3 2,2 10-16 400x300x170
AS1D3007 400V 1 0,75 DOL 1,6-2,5ABS
IP54
400x300x170
AS1D3011 1,5 1,1 1,6-2,5 400x300x170
AS1D3015 2 1,5 2,5-4 400x300x170
AS1D3022 3 2,2 4-6,3 400x300x170
AS1D3030 4 3 6,3-10 400x300x170
AS1D3040 5,5 4 6,3-10 400x300x170
AS1Υ3055 400V 7,5 5,5


Υ/Δ
10-16*METAL
IP54
500x400x200
AS1Υ3075 10 7,5 10-16* 500x400x200
AS1Υ3110 15 11 18-22 600x400x200
AS1Υ3150 20 15 23-27 600x400x200
AS1Υ3185 25 18,5 28-34 700x500x200
AS1Υ3220 30 22 35-41 700x500x200
AS1Υ3300 40 30 51-56 800x600x200
AB1Υ3370 50 37 52-68 800x600x200

Στη σειρά AS1Y3__ xρησιμοποιείται ασφάλεια με θερμικό διακόπτη εκτός από τους αστερίσκους όπου χρησιμοποιείται θερμομαγνητικός.

 • Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού για την εκκίνηση ευρείας γκάμας αντλιών επιφανείας.
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία της αντλίας σε ενδεχόμενη αποστράγγιση της δεξαμενής άντλησης μέσω φλοτεροδιακόπτη ή ηλεκτροδίων στάθμης.
 • Εντολή εκκίνησης μέσω πιεζοστάτη, χρονοδιακόπτη ή φλοτεροδιακόπτη ρυθμιζόμενης διαφορικής στάθμης με αντίβαρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 230V ΕΩΣ 2,2KW
AS1D1___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός διπολικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης φλοτεροδιακόπτη για προστασία από έλλειψη νερού
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
AS1D3___

 • Πλαστικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτιού
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Θερμομαγνητικός διακόπτης ανάλογα με το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας για προστασία από υπερφόρτωση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα
 • Εκκινητής για την απευθείας εκκίνηση της αντλίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης φλοτεροδιακόπτη για προστασία από έλλειψη νερού
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 400V ΕΩΣ 5,5KW
AS1Y3___

 • Μεταλλικό στεγανό ερμάριο βαθμού προστασίας ΙΡ54
 • Γενικός ραγοδιακόπτης φορτίου
 • Επιτηρητής τάσης, ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης φάσης με ρυθμιζόμενους χρόνους αποκοπής και επαναφοράς
 • Αυτόματες ασφάλειες καμπύλης «Κ» σε συνδυασμό με θερμικό ηλεκτρονόμο, κατάλληλες για προστασία κινητήρων από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση ή εναλλακτικά, θερμομαγνητικός διακόπτης
 • Εκκινητής Υ/Δ διαστασιολογημένος ανάλογα με την ισχύ της αντλίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης φλοτεροδιακόπτη για προστασία από έλλειψη νερού
 • Επιλογικός διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
 • Επαφή για λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη ή χρονοδιακόπτη στην αυτόματη λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία, βλάβη, σφάλμα τάσης
 • Κλεμμοσειρά σύνδεσης συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
F

Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας και βλάβη (για τους πίνακες AS1D1__)
Επαφές ελεύθερης τάσης για ένδειξη λειτουργίας, βλάβης και σφάλματος τάσης (για τους πίνακες AS1D3__ και AS1Y3__)
M Πολυόργανο 3 ενδείξεων με μετασχηματιστές έντασης
P Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω γεώτρησης συντελεστής ισχύος (cosφ) χωρίς Autoreset
Χ Ενισχυμένη πρίζα γενικής χρήσης
Ε Εσωτερικός φωτισμός LED

 

 • Κατασκευή με κύρια υλικά ABB
 • Κατασκευή με κύρια υλικά CHINT
Φυλλάδιο πινάκων ΜΕΤΤΑ για αντλίες επιφανείας-ABB