Υποβρύχιο σύστημα διάχυσης αέρα λεπτής φυσαλίδας

Οι διαχυτές μεμβράνης τύπου λεπτής φυσαλίδας της SANITAIRE είναι εύκαμπτοι, αντικαταστάσιμοι και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη διασπορά της παροχής αέρα σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής.

Μονάδες βιολογικών καθαρισμών.

Τα συστήματα υποβρύχιας διάχυσης λεπτής φυσαλίδας της Sanitaire αποτελλούνται από:

 • Μεμβράνες λεπτής φυσαλίδας (EPDM – Ceramic)
 • Βάσεις διαχυτών (2300 – 2802)
 • Λυόμενες σωληνώσεις με συνδέσμους
 • Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα στηρίγματα
 • Σύστημα αποστράγγισης

 

Οι διαχυτές είναι κυκλικοί μεμβράνης, τύπου λεπτής φυσαλίδας. Είναι κολλημένοι (και όχι βιδωτοί) με ειδική συγκολλητική ουσία επάνω στις σωληνώσεις, έτσι ώστε να αποτελούν ενιαίο στρώμα με αυτές. Αυτός ο τρόπος κατασκευής του συστήματος παρουσιάζει το πλεονέκτημα σε σχέση με τους διαχυτές που βιδώνονται ότι σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις της παροχής του αέρα οι διαχυτές δεν θα αποκολλούνται από το όλο σύστημα.

Ο άνω συσφικτικός δακτύλιος εξασφαλίζει πλήρη στεγανοποίηση ανάμεσα στη φλάντζα στήριξης και στο διαχυτή. Αυξάνοντας την πίεση του αέρα αυξάνει και η επίδραση της στεγανοποίησης.

Ο δακτύλιος και το πιάτο του διαχυτή κρατούν τη μεμβράνη στη θέση της κατά το κλείσιμο της παροχής του αέρα. Το κέντρο της μεμβράνης είναι χωρίς οπές. Αυτή η επιφάνεια βρίσκεται πάνω από την οπή παροχής αέρα στο πιάτο στήριξης. Όταν διακόπτεται η παροχή αέρα, η μεμβράνη συρρικνώνεται μέσα στο πιάτο στήριξης και η επιφάνεια αυτή (κέντρο μεμβράνης) καλύπτει την οπή παροχής αέρα, δρώντας σαν βαλβίδα αντεπιστροφής, εμποδίζοντας τη ροή ρευστού μέσα στο σύστημα.

Οι ενώσεις των σωλήνων των κλάδων μεταξύ τους με μούφες γίνεται με ειδική κόλλα για να επιτυγχάνεται καλύτερη συσσωμάτωση. Οι κλάδοι που φέρουν τους διαχυτές όπως και ο κεντρικός κλάδος που ενώνεται με τους επιμέρους κλάδους θα στηρίζονται στο δάπεδο της δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το πάχος των στηριγμάτων αυτών είναι μεγαλύτερο αν στη δεξαμενή υπάρχουν και αναδευτήρες. Τα στηρίγματα τοποθετούνται στους σωλήνες σε αποστάσεις τουλάχιστον 2,1m το ένα από το άλλο.

Ο κεντρικός κλάδος του κάθε πλέγματος εκτός από τη φλάντζα υποδοχής του αέρα φέρει και φλάντζα για τον καθαρισμό του συστήματος, αποστράγγιση. Αυτή ενώνεται με σωλήνα αποστράγγισης που οδηγεί το νερό, που πιθανώς έχει εισαχθεί στις σωληνώσεις κατά τον καθαρισμό, ξανά μέσα στη δεξαμενή. Ο καθαρισμός των διαχυτών γίνεται διοχετεύοντας μεγάλη παροχή αέρα (κοντά στο μέγιστο) διαμέσου των διαχυτών για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών.

Υλικό κατασκευής διαχυτή 

PVC με προσμίξεις διοξειδίου του τιτανίου (2% κ.β.) για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Το υλικό κατασκευής των διαχυτών παρέχει:

 • αντίσταση σε παραμόρφωση
 • υψηλή ελαστικότητα
 • κατάλληλο πάχος υλικού που μειώνει τις δυνάμεις στο σώμα του διαχυτή
 • αντίσταση στο λάδι και στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • μεγάλη διάρκεια ζωής, διατηρώντας υψηλή την απόδοσή τους
 • αποδεδειγμένη μη-εμφρασσόμενη συμπεριφορά.

Υλικό κατασκευής μεμβράνης διαχυτή 

EPDM (ειδικό συνθετικό λάστιχο) με ανθρακούχες προσμίξεις για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Η μεμβράνη έχει:

 • αντίσταση στο όζον κατά ASTM-D1171,
 • δυνατότητα επιμήκυνσης τουλάχιστον 400% κατά ASTM-D412, και
 • δύναμη σε τάση 1450 Psi (10 Mpa) κατά ASTM-D412.

Το υλικό κατασκευής της μεμβράνης είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση σε μονάδες βιολογικών καθαρισμών.

 

** Οι σωληνώσεις καθώς και τα πλαστικά τεμάχια που αποτελούν το υπόλοιπο σύστημα αερισμού είναι κατασκευασμένα από PVC με προσμίξεις διοξειδίου του τιτανίου για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Το PVC είναι αντοχής τουλάχιστον 7.5 Atm και βρίσκεται σε συμφωνία με τις προδιαγραφές κατά ASTM. Για διαμέτρους 110mm οι προδιαγραφές είναι D3915 και D3034. Η χημική σύσταση του PVC είναι κατά ISO/TR7473 και η αντίσταση στη θερμοκρασία είναι 75°C για διακοπτόμενη λειτουργία και 50°C για συνεχή λειτουργία του συστήματος αερισμού.

Aeration Products Brochure 16 pages_EN