Διαχύτες χονδρής φυσαλίδας

Ο ανοξείδωτος διαχύτης Sanitaire χονδρής φυσαλίδας είναι στιβαρής κατασκευής και δεν απαιτεί συντήρηση. Οι οπές στα πλαϊνά τοιχώματα του διαχύτη εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα, ενώ ο σχεδιασμός του διαχυτή αποτρέπει τη φραγή του.

Κατάλληλοι για επεξεργασία αστικών λυμάτων.

  • Μήκος διαχυτή : 305 ή 610 mm (12” ή 24”)
  • Παροχή αέρα : 15 – 65 Nm3/h
  • Μεταφορά οξυγόνου SOTE : 1,6 – 2,5 % ανά μέτρο βύθισης
  • Απόδοση αερισμού SAE : 0,7 – 2 kgO2/kWh

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 ή AISI316

Aeration Products Brochure-16pages-EN