Φυγοκεντρικοί φυσητήρες αέρα - Turbo Light

Ο μονοβάθμιος φυγοκεντρικός φυσητήρας Turbo μεταβλητής ταχύτητας διαθέτει πτερωτή από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατασκευασμένη έτσι ώστε να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και ομαλή λειτουργία, ενώ δεν απαιτεί λίπανση με λιπαντικά μέσα.
 • Η μονάδα διαθέτει φυλλωτό έδρανο αέρος (airfoil bearing) με ειδική προστατευτική βαφή προσφέροντας τουλάχιστον 55.000 εκκινήσεις πριν την απαιτούμενη συντήρησή του.
 • Το έδρανο είναι 100% αυτοελεγχόμενο, δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός υποστήριξης για τη λειτουργία του όπως αισθητήρια, ξεχωριστή ηλεκτρική παροχή, ελεγκτές (controllers) ή εφεδρική μπαταρία.
 • Ο φυσητήρας διαθέτει σύγχρονο κινητήρα υψηλής ταχύτητας, αερόψυκτο, μόνιμου μαγνήτη (PMSM), χωρίς να απαιτείται λίπανση.
 • Η κλάση μόνωσης του κινητήρα είναι Η και ο άξονας είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο.
 • Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (VFD).
 • Ο ρυθμιστής στροφών είναι marine class, αερόψυκτος. Ο ενσωματωμένος ρυθμιστής στροφών (VFD) και ο ελεγκτής (controller) φέρουν τον κινητήρα σε επαρκή ταχύτητα έτσι ώστε να λειτουργεί το έδρανο.
 • Το πλαίσιο του συγκροτήματος διαθέτει ηχομονωτικό περίβλημα. Κάθε συγκρότημα είναι προσαρμοσμένο σε ανθεκτικό μεταλλικό πλαίσιο με υποδοχές για περονοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό και αναμονές για την εύκολη ανύψωση και μεταφορά του.
 • Το εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να κάνει εύκολη την επιθεώρηση και τη συντήρηση των εξαρτημάτων του συγκροτήματος και να το προστατεύει από τη διάβρωση, ενώ διαθέτει φίλτρο το οποίο θα μπορεί να αντικατασταθεί εξωτερικά.

 

Κάθε συγκρότημα διαθέτει δική του μονάδα ελέγχου με ξεχωριστή οθόνη αφής για το χειρισμό του συγκροτήματος.

Ο ελεγκτής υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας MODBUS RTU, Ethernet, 4-20 mA.

Η μονάδα φυσητήρα διαθέτει τα παρακάτω αισθητήρια:

 • Αισθητήριο θερμοκρασίας εισερχόμενου αέρα στην αναρρόφηση.
 • Αισθητήριο διαφορικής πίεσης στο φίλτρο αέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της απώλειας πίεσης στο φίλτρο με εύρος μέτρησης από 0 έως 30 mbarG.
 • Αισθητήριο θερμοκρασίας παραγόμενου αέρα στην κατάθλιψη της μονάδας με εύρος μέτρησης -50ο °C έως 250o °C.
 • Αισθητήριο πίεσης στην κατάθλιψη της μονάδας με εύρος μέτρησης από 0 έως 2,1bar G.
 • Δύο αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας στα τυλίγματα του κινητήρα, οι οποίοι κατά την ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας σταματάνε τη λειτουργία της μονάδας.

Το συγκρότημα διαθέτει στην αναρρόφηση παροχόμετρο τύπου καμπάνας.

Η μετρούμενη παροχή μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του ελεγκτή.

TurboLIGHT blower brochure-2pages-EN