Αρχική
Xylem
Brand
Z8
Ανοξείδωτες Αντλίες Γεωτρήσεως 8"
Product

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις με διάμετρο 8’’ και άνω.
 • Τροφοδοσία Δημοτικών δικτύων ύδρευσης.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής.
 • Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 • Πιεστικά συστήματα και συστήματα παροχής νερού (Booster).
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Άρδευση σε αγροτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού.

 

Αντλία

 • Παροχή έως 180 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 550 Μ.Υ.Σ.
 • Η επιμελημένη επεξεργασία του χυτού ανοξείδωτου χάλυβα (Investment Casting) αποτελεί εγγύηση κατά της φθοράς,εξασφαλίζει μια μειωμένου βάρους αλλά στιβαρή κατασκευή με άριστες επιδόσεις.
 • Τα τμήματα της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το υγρό έχουν λείες επιφάνειες και εγγυώνται άριστες υδραυλικές αποδόσεις.
 • Τα πτερύγια εκτροπής και τα ενδιάμεσα κουζινέτα έχουν ειδικούς ελαστικούς δακτυλίους στα σημεία τριβής, από PTFE και 25% Carbon ώστε να επιτυγχάνουν μέγιστη αντοχή ενάντια στην φθορά από τις τριβές.
 • Το κόμπλερ και το μπρακέτο σύνδεσης με τον κινητήρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΕΜΑ.
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι ενσωματωμένη στην έξοδο της αντλίας.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου 100 gr/m3.
 • Όλες οι ηλεκτραντλίες μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθετη ή οριζόντια θέση.

 

Κινητήρας

 • Άξονας και διαστάσεις σύνδεσης με την αντλία σύμφωνα με τα standrard ΝΕΜΑ.
 • Έξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
 • Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 250m με κινητήρα L6C και 350 m με κινητήρα L6W, L8W.

  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


   

  ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Ζ8 ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΖR8
  Μπρακέτο, στόμιο εξόδου

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex

  Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Βαλβίδα αντεπιστροφής Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Άξονας Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 431 Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Κόμπλερ  Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex  Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ