ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Μια ηλεκτραντλία αποστράγγισης σειράς DOC.
  • Δοχείο πολυαιθυλενίου 85 lt.
  • Πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 1¼”.
  • Καλώδιο τροφοδοσίας με φις.
  • Διαθέτει σχάρα και ειδική θέση πληρούμενη με άμμο ή χαλίκι για την καλύτερη κατακράτηση των στερεών.
  • Στόμια δοχείου: Τρία διαμέτρου DN40 (είσοδοι).
  • Μέγιστες διαστάσεις σε mm: Ύψος 600, Μήκος 620, Πλάτος 300.