Φυγοκεντρικός φυσητήρας τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα

Φυγοκεντρικοί φυσητήρες πεπιεσμένου αέρα

Τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα σε συστοιχίες υποβρύχιων διαχυτών για την επεξεργασία λυμάτων

Ο μονοβάθμιος φυγοκεντρικός φυσητήρας Sanitaire Turbo μεταβλητής ταχύτητας διαθέτει πτερωτή από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατασκευασμένη έτσι ώστε να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και ομαλή λειτουργία. Δεν απαιτεί λίπανση με λιπαντικά μέσα. Η μονάδα διαθέτει φυλλωτό έδρανο αέρος (airfoil bearing) με ειδική προστατευτική βαφή προσφέροντας τουλάχιστον 55.000 εκκινήσεις πριν την απαιτούμενη συντήρηση του. Το έδρανο είναι 100% αυτοελεγχόμενο, δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός υποστήριξης για την λειτουργία του όπως αισθητήρια, ξεχωριστή ηλεκτρική παροχή, ελεγκτές (controllers) ή εφεδρική μπαταρία. Ο φυσητήρας διαθέτει κινητήρα υψηλής ταχύτητας σύγχρονων στροφών, αερόψυκτο, μόνιμου μαγνήτη (PMSM), χωρίς να απαιτεί λίπανση. Η κλάση μόνωσης του κινητήρα είναι Η και ο άξονας είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο. Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (VFD). Ο ρυθμιστής στροφών είναι marine class, αερόψυκτος. Ο ενσωματωμένος ρυθμιστής στροφών (VFD) και ο ελεγκτής (controller) φέρουν τον κινητήρα σε επαρκή ταχύτητα έτσι ώστε να λειτουργεί το έδρανο. Το πλαίσιο του συγκροτήματος διαθέτει ηχομονωτικό περίβλημα. Κάθε συγκρότημα είναι προσαρμοσμένο σε ανθεκτικό μεταλλικό πλαίσιο με υποδοχές για περονοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό και αναμονές για την εύκολη ανύψωση και μεταφορά του. Το εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνει εύκολη την επιθεώρηση και την συντήρηση των εξαρτημάτων του συγκροτήματος και να το προστατεύει από την διάβρωση. Το εξωτερικό περίβλημα διαθέτει φίλτρο το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί εξωτερικά. Στο εξωτερικό περίβλημα του συγκροτήματος υπάρχει πινακίδα με τα στοιχεία του προϊόντος.

Πτερωτή: ανοδιωμένο αλουμίνιο