• Λειτουργία με πιεζοστάτη και προστασία με φλοτεροδιακόπτη.
 • Αποστράγγιση με έναν ή 2 φλοτεροδιακόπτες.
 • Υποβρύχια αντλία με πιεζοστάτη ή φλοτεροδιακόπτη και προστασία με ηλεκτρόδια.
 • Γενικός ασφαλειοαποζεύκτης.
 • Δυνατότητα προστασίας από έλλειψη νερού μέσω ηλεκτροδίων ή φλοτεροδιακοπτών.
 • Σύνδεση φλοτεροδιακόπτη και πιεσοστάτη λειτουργίας με χαμηλή τάση.
 • Ενσωματωμένος μονοπολικός θερμικός διακόπτης.
 • Βαθμός προστασίας IP55.
 • Θερμοκρασία  περιβάλλοντος από -5 °C έως 40 °C.
 • Σχετική υγρασία 50% στους 40°C.
 • Διακόπτης χειροκίνητο / αυτόματο.
 • Ένδειξη σφάλματος.