Λύσεις διάθεσης λυμάτων σε κτιριακές εφαρμογές

Λύσεις διάθεσης λυμάτων σε κτιριακές εφαρμογές
27.11.2023

Λύσεις διάθεσης λυμάτων σε κτιριακές εφαρμογές

Η συλλογή και η επεξεργασία λυμάτων έχει καίρια σημασία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος επειδή το νερό που εκρέει από τα σπίτια, τα κτίρια και τη βιομηχανία είναι μολυσμένο με οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά.

Τα λύματα είναι διαφόρων ειδών όπως τα οικιακά κοινοτικά ή αστικά λύματα, λύματα που προκύπτουν από εμπορικής χρήσης κτίρια & υποδομές, από αεροδρόμια, σταθμούς λεωφορείων & τρένων, νοσοκομεία, λύματα από βιομηχανικές και άλλες διεργασίες, καθώς και λύματα από παντοροϊκά δίκτυα τα οποία περιέχουν και φερτά υλικά.

Σε πολλές περιοχές τα λύματα καταλήγουν μέσω βαρυτικών δικτύων στα υπόγεια αποχετευτικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων προς τους βιολογικούς σταθμούς.

Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις, όπου λόγω μορφολογίας του εδάφους ή άλλων παραγόντων που δεν επιτρέπει την άμεση διάθεση των λυμάτων στα υπόγεια αποχετευτικά δίκτυα, γίνεται όδευση προς αντλιοστάσια λυμάτων.

Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται στα αντλιοστάσια λυμάτων είναι συνήθως σχεδιασμένες για να χειρίζονται υγρά λύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αιωρούμενα σωματίδια & μακρόϊνα υλικά.

Η Idator, ως επίσημος διανομέας μεγάλων brands στην ελληνική αγορά (όπως Lowara, Flygt, Wedeco, Sanitaire, Itron, Seko) διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων με αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα υψηλών αποδόσεων & αξιοπιστίας, όπως:

 

LOWARA - σειρά 1300 Non-clog & Vortex

Η σειρά 1300 της Lowara είναι κατάλληλη για εφαρμογές αντλιοστασίων λυμάτων, όμβριων & αποστραγγιστικών έργων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η μεγάλη γκάμα υποβρύχιων αντλιών, καλύπτει παροχές έως και 1770m3/h σε μανομετρικά έως και 74m, με επιτρεπόμενο βάθος βύθισης των αντλιών έως και τα 20m. Φέρουν ηλεκτροκινητήρες βαθμού απόδοσης ΙΕ3 στην standard έκδοση, και διατίθενται σε εκδόσεις με πτερωτές non-clogging (μη εμφρασσόμενη) & Vortex, σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία & υψηλή απόδοση.

 

FLYGT – σειρά Adaptive N-Impeller - Νon-clogging

Η σειρά N 3000 της FLYGT με τη παντενταρισμένη τεχνολογία adaptive non-clogging πτερωτής (προσαρμοζόμενη – μη-εμφρασσόμενη), είναι η πλέον κατάλληλη λύση για εφαρμογές άντλησης λυμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε μακρόϊνα & αιωρούμενα στερεά σωματίδια, ιδιαίτερα για εφαρμογές σε αντλιοστάσια που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εσχαρών και δέχονται παχύρρευστα & ακατέργαστα λύματα. Η πτερωτή κατασκευάζεται από εξαιρετικά ανθεκτικό κράμα χυτοσιδήρου υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο. Είναι ημι-ανοικτού τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεμπόδιστης ροής, χωρίς εμφράξεις (non-clogging).

Το χαρακτηριστικό αυτών των αντλιών είναι ότι διαθέτουν στο επάνω μέρος της πτερωτής ένα μηχανισμό που σε περίπτωση που φθάσει στην αναρρόφηση της αντλίας κάποιο στερεό μεγάλης συνοχής, επιτρέπει τη στιγμιαία αξονική μετατόπιση της (adaptive), έτσι ώστε να περάσει το στερεό στη κατάθλιψη (έξοδος αντλίας) και μετά η πτερωτή επιστρέφει στην αρχική κανονική της θέση. Είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να αυτοκαθαρίζεται (self-cleaning) και λειτουργεί σε συνδυασμό με σύστημα πλάκας ανάδρασης. Αυτός ο συνδυασμός επιτυγχάνει υψηλό και σταθερό βαθμό απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης (μέχρι και 80%), σε αντίθεση με μία συμβατική αντλία λυμάτων, της οποίας η απόδοση μειώνεται λόγω φαινομένων έμφραξης.

 

FLYGT – σειρά D 3000, Vortex

Η σειρά D 3000 της FLYGT είναι κατάλληλη για εφαρμογές αντλιοστασίων λυμάτων, όμβριων & αποστραγγιστικών έργων κτιριακών εγκαταστάσεων & αγροτικών εφαρμογών. Η μεγάλη γκάμα υποβρύχιων αντλιών, καλύπτει παροχές έως και 190m3/h σε μανομετρικά έως και 29m, με επιτρεπόμενο βάθος βύθισης των αντλιών έως και τα 20m. Διατίθενται σε εκδόσεις με πτερωτές Vortex, κατάλληλες για λύματα που περιέχουν μακρόϊνα αιωρούμενα σωματίδια.

 

FLYGT – σειρά M 3000, Grinder Cutter (με πολτοποιητή)

Η σειρά M 3000 της FLYGT είναι κατάλληλη για εφαρμογές αντλιοστασίων λυμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η γκάμα αντλιών, καλύπτει παροχές έως και 47m3/h σε μανομετρικά έως και 68m, με επιτρεπόμενο βάθος βύθισης των αντλιών έως και τα 20m. Διατίθενται σε εκδόσεις με πολυκάναλες πτερωτές ημι-ανοικτού τύπου σε συνδυασμό με διάταξη πολτοποίησης στερεών σε μεγέθη 5mm έως 15mm, κατάλληλες για λύματα που περιέχουν μακρόϊνα αιωρούμενα σωματίδια.

Τα αντλιοστάσια λυμάτων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά των λυμάτων από περιοχές με χαμηλό υψόμετρο προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο του κ. Ξενοφώντα Δαμιανού, BEng, M.Sc., Knowledge Manager IDATOR S.A.