Κυκλοφορητές & αντλίες in-line για εφαρμογές θέρμανσης-ψύξης

Κυκλοφορητές & αντλίες in-line για εφαρμογές θέρμανσης-ψύξης
22.06.2023

Κυκλοφορητές & αντλίες in-line για εφαρμογές θέρμανσης-ψύξης

Το νερό είναι το πιο κοινό μέσο μεταφοράς θερμότητας που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης & ψύξης λόγω της υψηλής του θερμοχωρητικότητας, η οποία του επιτρέπει να απορροφά και να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας. Είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο, μη τοξικό και φθηνό σε σύγκριση με άλλα υγρά μεταφοράς θερμότητας.

Στις κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης, το νερό μπορεί να θερμαίνεται με τη χρήση λέβητα, αντλίας θερμότητας ή και με την υποβοήθηση της ηλιακής ενέργειας και στη συνέχεια κυκλοφορεί μέσω του υδραυλικού δικτύου σωληνώσεων προς τους καταναλωτές της θερμικής ενέργειας, όπως τα fan coil (FCU’s) δαπέδου ή οροφής, στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) ή στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης για να παρέχει θέρμανση μέσω στον χώρο.

Για τις εγκαταστάσεις ψύξης (δροσισμός χώρου), το νερό ψύχεται συνήθως με την χρήση ψυκτών ή αντλιών θερμότητας που εργάζονται σε ψυκτικό κύκλο και το νερό πλέον μπορεί να κυκλοφορεί σε αντίστοιχο δίκτυο με αυτό της θέρμανσης.

Για τη κυκλοφορία του νερού απαιτούνται οι κατάλληλοι κυκλοφορητές υγρού ρότορα (για μικρά έως μεσαία φορτία) και οι αντλίες Inline ξηρού ρότορα (για μεσαία και άνω, φορτία).

Στα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης & ψύξης, συναντούμε δύο κύριους τύπους κυκλοφορητών / αντλιών που χρησιμοποιούνται:

Κυκλοφορητές Ζώνης (δευτερεύον κύκλωμα):

Αυτοί οι κυκλοφορητές χρησιμοποιούνται για τη κυκλοφορία νερού από την πηγή θερμότητας ή ψύξης σε συγκεκριμένες ζώνες ή περιοχές μέσα σε ένα κτίριο που απαιτούν θέρμανση ή δροσισμό. Κάθε ζώνη έχει συνήθως το δικό της θερμοστάτη και κυκλοφορητή ζώνης για τον έλεγχο της ροής του νερού. Συνήθως, οι κυκλοφορητές ζώνης είναι υδρολίπαντοι – υδρόψυκτοι, μέγιστης παροχής έως και 70m3/h, αλλά δεν αποκλείονται και οι αντλίες ξηρού ρότορα.

Κυκλοφορητές συστήματος (πρωτεύον κύκλωμα):

Αυτοί οι κυκλοφορητές χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νερού σε ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. Είναι συνήθως μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από τους κυκλοφορητές ζώνης, και για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται τους υψηλότερους ρυθμούς ροής που απαιτούνται για μεγαλύτερα συστήματα. Οι κυκλοφορητές ζώνης είναι γνωστοί ως αντλίες Inline ξηρού ρότορα και είναι κατάλληλες για μεγαλύτερες παροχές και μανομετρικά σε σχέση με τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές και συνήθως εγκαθίστανται σε συστοιχία για καταμερισμό φορτίου και εφεδρεία.

Η IDATOR ως ο μεγαλύτερος πάροχος λύσεων γύρω από το νερό και τα λύματα σε διάφορους τομείς εφαρμογής Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, με εκπροσώπηση  περισσότερων από 20 brand μεταξύ των οποίων τα brand Lowara, Flygt, Wedeco, Sanitaire της Xylem και το μεγαλύτερο brand λύσεων υδρομέτρησης Itron, διαθέτει στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις για τη κυκλοφορία νερού σε κλειστές & ανοικτές εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης, όπως:

Ο Ecocirc+ του οίκου Lowara είναι ένας υδρολίπαντος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης τεχνολογίας EC κινητήρα, με σύνδεση ρακόρ, με ψηφιακή οθόνη ενδείξεων του μανομετρικού (m), της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Watt) καθώς και της τρέχουσας παροχής (m3/h). Διαθέτει αυτόματη προσαρμογή στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας ‘e-Adapt, τρόπους ελέγχου Δp-C, Δp-V, Speed setpoint, προστασία από εν ξηρώ λειτουργία καθώς και ενσωματωμένο Bluetooth για την άμεση επικοινωνία με έξυπνες φορητές συσκευές.

Ο Ecocirc XL PLUS του οίκου Lowara είναι ένας υδρολίπαντος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης τεχνολογίας EC κινητήρα, με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Διαθέτει πληθώρα τρόπων ελέγχου όπως μεταξύ άλλων Δp-C, Δp-V, Speed setpoint, ΔpT, ΔT, T, μέτρηση παροχής (m3/h), διαχείριση ζεύγους αντλιών ενώ η επικοινωνία με το BMS γίνεται μέσω των ενσωματωμένων ψηφιακών & αναλογικών διεπαφών αλλά και της θύρας BUS RS485 για την απευθείας σύνδεση & επικοινωνία με Modbus RTU ή BACnet MS/TP. Το ενσωματωμένο Bluetooth επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με έξυπνες φορητές συσκευές ενώ διατίθεται κάρτα ενσωμάτωσης για επικοινωνία μέσω Wi-Fi για την έξυπνη δικτύωση και δυνατότητα τηλεμετρίας (read / write) του κυκλοφορητή.

Η έξυπνη αντλία e-LNEE του οίκου Lowara, είναι μια αντλία Inline ultra-premium απόδοσης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη απόδοσης ΙΕ5, με ενσωματωμένο Inverter, κατάλληλη για θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως και +50°C χωρίς απώλεια ισχύος. Η ενσωματωμένη ευφυής τεχνολογία του Inverter επιτρέπει τον έλεγχο συστοιχίας αντλιών (έως και 3 αντλίες) χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικού πίνακα ελέγχου ή PLC, ενώ ο συνδυασμός του κινητήρα & του Inverter πληροί την υψηλότερη κατηγορία απόδοσης, IES2, σύμφωνα με το EN 50598-2. Φέρει τεχνολογία sensor less (προαιρετική η χρήση αισθητηρίων πίεσης ή διαφορικής πίεσης) με τρόπους ελέγχου όπως Δp-C, Δp-V, Speed setpoint, διαχείριση ζεύγους αντλιών ενώ η επικοινωνία με το BMS γίνεται μέσω των ενσωματωμένων ψηφιακών & αναλογικών διεπαφών αλλά και της θύρας BUS RS485 με έξοδο Modbus RTU ή BACnet MS/TP.

 

Άρθρο του κ. Ξενοφώντα Δαμιανού, BEng, M.Sc., Knowledge Manager IDATOR S.A.