Απόσμηση αέριων ρύπων – Μ.Ε.Α. Αρκαδίας

Απόσμηση αέριων ρύπων – Μ.Ε.Α. Αρκαδίας
11.04.2023

Απόσμηση αέριων ρύπων – Μ.Ε.Α. Αρκαδίας

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων περιλαμβάνουν διάφορα κτίρια, μεταξύ των οποίων και το κτήριο όπου γίνεται η μηχανική διαλογή, στο οποίο εντοπίζονται μεγάλης συγκέντρωσης σωματίδια και αέριοι ρύποι. Για την αφαίρεση των αέριων ρύπων, εγκαταστάθηκε μονάδα απόσμησης με απαίτηση για ανακυκλοφορία των στραγγιδίων. Δύο αντλίες του οίκου LOWARA του ομίλου XYLEM διατέθηκαν από την IDATOR S.A. στην εταιρεία DIMTECH που ανέλαβε τον σχεδιασμό, κατασκευή και την εγκατάσταση της μονάδας απόσμησης στη Μ.Ε.Α. Αρκαδίας.

Για την αφαίρεση των αέριων ρύπων που δημιουργούν έντονη όχληση, τόσο στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων αλλά και στις περιοχές πλησίον των Μ.Ε.Α., επιλέχθηκε σύστημα τύπου βιολογικής πλυντρίδας δύο σταδίων. Πρόκειται για μία τεχνολογία η οποία βασίζεται στην απόσμηση του αέρα μέσω της βιολογικής αποδόμησης των ρύπων. Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη διασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη και λειτουργία των μικροοργανισμών. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάστηκε για παροχή αέρα 78000 m3/h και την αφαίρεση αερίων ρύπων (VOCs και NH3) με απόδοση 95%.

Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών και η σωστή τους λειτουργία βασίζεται στα επίπεδα υγρασίας στην κλίνη και στην απομάκρυνση των παραπροϊόντων της βιολογικής διεργασίας. Για το σύστημα διαβροχής επιλέχθηκαν αντλίες Lowara του τύπου e-SHS65-200/185/P25VSNW με παροχή 80m3/h και μανομετρικό 45mΥΣ, για το κάθε στάδιο, από 100% ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, λόγω του pH των στραγγιδίων που είναι ελαφρώς βασικό, το οποίο λόγω μεταβολών στη σύσταση των ρύπων ενδέχεται να γίνει και ελαφρώς όξινο.

Η απόδοση του συστήματος απόσμησης διαπιστώθηκε να είναι απόλυτα ικανοποιητική, όπου οι αντλίες τροφοδοτούν τις κλίνες διαβροχής με την απαιτούμενη παροχή & πίεση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες για τη σωστή προσκόλληση και ανάπτυξη της βιομάζας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη γρήγορη φάση της εκκίνησης (start-up phase) της μονάδας. Παράλληλα, οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην έξοδο του συστήματος για τους αέριους ρύπους, ήταν μικρότερες από τις τιμές αναφοράς.

Το συγκεκριμένο σύστημα απόσμησης αποτελεί μέρος της έρευνας και ανάπτυξης της DIMTECH τα τελευταία χρόνια. Η Dimtech επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και σχεδιασμό βιολογικών συστημάτων απόσμησης, στοχεύοντας στην οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη απόσμηση με μηδενική χρήση χημικών μέσων.

Η IDATOR S.A., διαθέτει στην αγορά μια μεγάλη γκάμα αντλιών του οίκου LOWARA που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της βιομηχανίας, της κατεργασίας & διαχείρισης νερού & αποβλήτων, της ύδρευσης & άρδευσης, της πυρόσβεσης καθώς και συστήματα και εργαλεία για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

 

Άρθρο του κ. Ξενοφώντα Δαμιανού, Knowledge Manager, Idator S.A.