Αρχική
Xylem
Brand
GEN
Πυροσβεστικά Συγκροτήματα Πιστοποιημένα Κατά EN12845
Product

Εφαρμογές

 • Πυρόσβεση σύμφωνα με το νέο Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 12845, που αφορά τον σχεδιασμό,την κατασκευή και την συντήρηση των σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων.

 

Τι είναι το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 12845?

Το Ευρωπαικό Πρότυπο έχει εγκριθεί από το CEN (Ευρωπαική Επιτροπή Τυποποίησης). Τα μέλη του CEN είναι δεσμευμένα να συμμορφώνονται με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του CEN/CENELEC, οι οποίοι kαθορίζουν σαφώς ότι το παρόν Ευρωπαικό Πρότυπο θα θεωρείται Εθνικό Πρότυπο χωρίς καμία αλλαγή.

 

Διάταξη

 • DIESEL + DIESEL
 • DIESEL + ELECTRIC
 • ELECTRIC + ELECTRIC
 • Οριζόντιες αντλίες FHE / SHE
 • Κάθετες αντλίες In-Line eSV

 

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή: έως 1300m3/h
 • Μανομετρικό: 150m
 • Τροφοδοσία: DIESEL & 380 VAC / 50 Hz
 • Ισχύς: έως 132kW

 


  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".
  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ