Αρχική
Xylem
Brand
D5
Ανοξείδωτες Ηλεκτραντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης
Product

Ο Ecocirc D5solar είναι ένας κυκλοφορητής που τροφοδοτείται απ’ ευθείας από φωτοβολταικό πάνελ και είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές με συλλέκτες ηλιακής ενέργειας. Έχει κατασκευαστεί το 2006 και έχει επιτύχει την αναγνώριση στην βιομηχανία της οικιακής θέρμανσης σε όλη την Ευρώπη και πέρα από τα σύνορα αυτής.

Πολλά σύγχρονα συστήματα θέρμανσης θερμαίνουν τους οικιακούς θερμαντήρες (boiler) μέσω ηλιακής ενέργειας με την εγκατάσταση ηλιακών συσσωρευτών στη στέγη.

 

Τεχνολογία “MPP”

Για να έχουμε πάντα την μέγιστη απόδοση από το φωτοβολταικό πάνελ, ο κυκλοφορητής έχει μια πραγματική καινοτομία ενσωματώνοντας την ‘Αυτόματη Βελτιστοποίηση Απόδοσης’, ένα λογισμικό βελτίωσης της απόδοσης, συνδυασμένος με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην ηλεκτρονική μετατροπή. Συνδέεται μαγνητικά και περιλαμβάνει το «MPP Tracking».

Οι κυκλοφορητές Ecocirc D5solar είναι οι πρώτοι και μοναδικοί με σφαιρικό κινητήρα υψηλής απόδοσης με ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή βελτιστοποίησης του software του ιδίου του κυκλοφορητή. Κάθε 3 δευτερόλεπτα, ο μικροεπεξεργαστής τροποποιεί το σημείο λειτουργίας του στην τρέχουσα καμπύλη τάσης του φωτοβολταικού πάνελ για να βρει το σημείο της μέγιστης απόδοσης. Αυτό καλείται “Maximum Power Point” (MPP).

Με αυτό, ο κυκλοφορητής πετυχαίνει τη μέγιστη περιστροφή ανά λεπτό, για την δεδομένη ισχύ, και ως εκ τούτου τη μέγιστη απόδοση. Δεν υπάρχει ανάγκη για μια ξεχωριστή προσαρμογή απόδοσης, καθώς ο κυκλοφορητής θα βρίσκει από μόνος του

το άριστο σημείο λειτουργίας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας.

Με την εισαγωγή του MPP Tracking, ο συγκεκριμένος κυκλοφορητής δύναται να εκκινήσει με ισχύ μικρότερη από 1W από το φωτοβολταικό πάνελ.


    Performanes

    Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
    Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".
    Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
    Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ