• Παροχή έως 15 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 13,3 m.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού από 0 °C έως 40 °C.
  • Βάθος βύθισης έως 5 m.
  • Ελεύθερο πέρασμα: 4 mm (SP40-60), 7 mm (SP80-100), 15 mm (SPV).
  • Διάμετρος SP40G, SP60G (150mm), SP100G, SPV100G (176mm).
  • Ύψος SP40G, SP60G (250mm), SP100G (296mm), SPV100G (331mm).
Μέρη αντλίας Υλικά κατασκευής
Σώμα αντλίας Πολυπροπυλένιο
Πτερωτή Noryl
Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416