• Παροχή έως 39 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 13,6 m.
  • Θερμοκαρασία αντλούμενου υγρού 40°C.
  • Διάμετρος διερχόμενου στερεού έως 50 mm.
  • Διάμετρος αντλίας: 248mm.
  • Ύψος αντλίας: 461 mm.
Μέρη αντλίας Υλικά κατασκευής
Σώμα αντλίας Χυτοσίδηρος
Πτερωτή Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 430
Μηχανικός στυπιοθλίπτης Διπλός με ενδιάμεσο θάλαμο λαδιού (Silicon Carbide – Ceramica Grafite)