ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Μια ηλεκτραντλία λυμάτων σειράς DOMO ή DL.
  • Δοχείο πολυαιθυλενίου 270 lt.
  • Πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 1½” ή 2’’.
  • Καλώδιο τροφοδοσίας.
  • Ηλεκτρικό πίνακα και φλοτέρ (τριφασικές σειρές).
  • Στόμια δοχείου: Πέντε διαμέτρου DN110 (δύο είσοδοι), DN50 (έξοδος), DN50 (αερισμός), DN65 (καλώδια).
  • Μέγιστες διαστάσεις σε mm: Ύψος 840, Μήκος 745, Πλάτος 700.