ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Μια ηλεκτραντλία αποστράγγισης σειράς DOC ή την DOMO7.
  • Δοχείο πολυαιθυλενίου 110 lt.
  • Πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 1¼” ή 1½”.
  • Καλώδιο τροφοδοσίας με φις.
  • Ηλεκτρικό πίνακα και φλοτέρ (τριφασικές σειρές).
  • Στόμια δοχείου: Τέσσερα διαμέτρου DN110 (είσοδος), DN50 (έξοδος), DN50 (αερισμός), DN65 (καλώδια).
  • Μέγιστες διαστάσεις σε mm: Ύψος 602, Μήκος 680, Πλάτος 500.