ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Δύο ηλεκτραντλίες λυμάτων σειράς DOMO ή DL.
  • Δοχείο πολυαιθυλενίου 550 lt.
  • Πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 2 x 1½” ή 2’’.
  • Καλώδια τροφοδοσίας.
  • Ηλεκτρικό πίνακα και φλοτέρ (τριφασικές σειρές).
  • Στόμια δοχείου: Τέσσερα DN110 (είσοδοι), δύο DN50 (αερισμός), δύο DN65 (καλώδια), δύο DN50 (έξοδοι).
  • Μέγιστες διαστάσεις σε mm: Ύψος 720, Μήκος 1120, Πλάτος 820.