Αρχική
Xylem
Brand
GS
Αντλίες Γεωτρήσεως 4"
Product

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις 4" και άνω.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής.
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Ύδρευση, άρδρευση, πυρόσβεση.
 • Συντριβάνια.
 • Κατάλληλες για χρήση σε πόσιμο νερό (όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι εγκεκριμένα από τον FDA).
 • Κατάλληλες για άντληση νερού με υψηλή περιεκτικότητα άμμου (έως 150 g/m3).

Αντλία

 • Παροχή έως 21 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 347 Μ.Υ.Σ.
 • Μέγιστη διάμετρος συγκροτήματος: 99 mm (μαζί με το κάλυμμα καλωδίου).
 • Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 150m (4OS),300m (L4C).
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου: 150 g/m3.

Κινητήρας

 • Ισχύς κινητήρων από 0,25 έως 7,5 kW.
 • Μονοφασικοί 220-240V, 50 Ηz από 0,25 έως 2,2 kW.
 • Τριφασικοί 380-415V, 50 Ηz, από 0,37 έως 7,5 kW.
 • Για την προστασία του κινητήρα από υπερφόρτωση πρέπει να τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα θερμικός αυτόματος.
 • Μέγιστες διακυμάνσεις τάσεως : -10% / +6%.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα (ομοιόμορφα κατανεμημένες): 30 (4OS), 40 (F4).
 • Οριζόντια λειτουργία έως 2,2 kW με κινητήρα 4OS και με κινητήρα L4C για μεγαλύτερη ισχύ έως 7,5 kW.
 • Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού: 30°C.

  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  Μπρακέτο, στόμιο εξόδου

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

  Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής Lexan®
  Άξονας, κόμπλερ, κέλυφος, βαλβίδα αντεπιστροφής Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ