Ετήσια συμβόλαια συντήρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ετήσια συμβόλαια συντήρησης

Η Υδάτωρ στα πλαίσια υπηρεσιών μετά την πώληση και εγκατάσταση των προϊόντων της, προτείνει τη σύναψη συμβολαίων συντήρησης. Μέσω αυτών, πραγματοποιείται η προληπτική συντήρηση των πυροσβεστικών συγκροτημάτων ή αντλιών λυμάτων μετά την αγορά, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Υδάτωρ προσφέρει εξατομικευμένα συμβόλαια, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τα προϊόντα σας, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της φροντίζει ώστε να πραγματοποιούνται οι σχετικοί ενδελεχείς έλεγχοι και συντηρήσεις κατά την περιοδική επίσκεψη τους.