Ενοικίαση

Υπηρεσίες

Ενοικίαση

Υπάρχουν φορές που χρειάζεται μια αντλία για μία και μόνη εργασία. Άλλες φορές απαιτείται εκτάκτως μια λύση εκκένωσης, αποστράγγισης ή μεταφοράς λυμάτων. Για όλες αυτές τις έκτακτες ή μικρής διάρκειας περιπτώσεις, η Υδάτωρ Α.Ε. σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια από τις κορυφαίες αντλίες της GODWIN ή BIBO της Flygt ή Lowara σε περίπτωση περιορισμένων αναγκών. Οι αντλίες σας παραδίδονται έτοιμες για χρήση με όλα τα εξαρτήματα και τον ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας.