Πυροσβεστικά ΕΝ12845 εντός κτιρίων & προ-εγκατεστημένα σε οικίσκο

Πυροσβεστικά ΕΝ12845 εντός κτιρίων & προ-εγκατεστημένα σε οικίσκο
19.06.2024

Πυροσβεστικά ΕΝ12845 εντός κτιρίων & προ-εγκατεστημένα σε οικίσκο

Το ΕΝ12845 που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αφορά στις αυτόματες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό, γνωστές ως sprinkler systems (συστήματα καταιονισμού ύδατος), και περιλαμβάνει προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων. Ως ευρωπαϊκό πρότυπο, έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεπώς, έχει ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία από τον ΕΛΟΤ. Σε τοπικό επίπεδο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκδίδει οδηγίες και κανονισμούς που εξειδικεύουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων πυρόσβεσης κατά το πρότυπο ΕΝ12845.

Η σπουδαιότητα των πυροσβεστικών συγκροτημάτων κατά το πρότυπο ΕΝ 12845 στα σύγχρονα κτίρια είναι πολυδιάστατη. Οι σημαντικότεροι λόγοι, είναι:

 • Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΕΝ12845 συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με την έγκαιρη κατάσβεση των πυρκαγιών, περιορίζουν τον κίνδυνο τραυματισμών ή θανάτων.
 • Τα συστήματα αυτά προστατεύουν τα κτίρια και το περιεχόμενό τους από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, μειώνοντας τις υλικές ζημιές και το κόστος αποκατάστασης.
 • Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς πυρασφάλειας. Η εγκατάσταση πυροσβεστικών συγκροτημάτων κατά ΕΝ12845 εξασφαλίζει ότι το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις πυρασφάλειας και τις νομικές υποχρεώσεις.
 • Η χρήση αυτών των συστημάτων προστατεύει τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις από διακοπές λειτουργίας που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, διατηρώντας έτσι τη συνεχή λειτουργία και παραγωγικότητα.
 • Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΕΝ12845 είναι σχεδιασμένα για να είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργούν σωστά και υπό συνθήκες πίεσης, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία.
 • Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις στα ασφάλιστρα, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν τη μειωμένη επικινδυνότητα ενός κτιρίου με επαρκή πυρασφάλεια.

Επιπλέον, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, προσθέτει ακόμα έναν σπουδαίο ρόλο στα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΕΝ12845, που έχει να κάνει με την ενεργητική πυροπροστασία των κτιρίων ιδιαιτέρως υψηλής επικινδυνότητας και του περιβάλλοντα χώρου τους, σε ακίνητα εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, τα οποία μπορούν να απειληθούν από δασικές πυρκαγιές, μειώνοντας την τρωτότητά τους στην πυρκαγιά και περιορίζοντας τη συμβολή τους στη διάδοσή της. Πρώτιστης σημασίας δε, είναι η προστασία της υγείας και ζωής του κοινού.

Η Idator ως ο μεγαλύτερος πάροχος λύσεων γύρω από το νερό και το περιβάλλον, διαθέτει στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις πυροσβεστικών συγκροτημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12845, που αφορά στην πυρόσβεση με sprinkler, οι οποίες συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, όπως:

Διαιρούμενο (modular) πυροσβεστικό συγκρότημα της σειράς ΜΕΤΤΑ FEN ΕΝ12845 για χρήση με sprinkler ή και σε κοινό δίκτυο με Πυροσβεστικές Φωλιές.

Τα κύρια μέρη του συγκροτήματος είναι:

 • κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία
 • εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία
 • ηλεκτροκίνητη αντλία διατήρησης πίεσης (Jockey)
 • έκκεντροι κώνοι αναρρόφησης (ένας για κάθε αντλία)
 • αντικραδασμικοί σύνδεσμοι αναρρόφησης & κατάθλιψης
 • βαλβίδες αντεπιστροφής
 • αποφρακτικές βάνες με τερματικούς διακόπτες
 • συλλέκτης κατάθλιψης
 • διατάξεις ελέγχου & αυτοματισμού εκκίνησης & λειτουργίας
 • δεξαμενή καυσίμου
 • διπλούς συσσωρευτές & φορτιστές
 • διπλούς εκκινητές
 • ανεξάρτητους ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου (ένας για κάθε αντλία)
 • στιβαρή διαιρούμενη μεταλλική κατασκευή

Η Idator διαθέτει πιστοποίηση που αφορά στην κατασκευή & συναρμολόγηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων κατά το πρότυπο ΕΝ12845. Τα συγκροτήματα φέρουν πιστοποίηση CE και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ12845 από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. Κάθε συγκρότημα ρυθμίζεται & δοκιμάζεται πριν την παράδοσή του, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο δοκιμών της εταιρείας.

Επιπλέον της σειράς FEN, η Idator είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει και διαθέτει προ-εγκατεστημένα πυροσβεστικά συγκροτήματα σε οικίσκο.

Τα συγκροτήματα ΜΕΤΤΑ σε οικίσκο, φέρουν πλαίσιο από δοκούς μορφοσιδήρου, πλαγιοκάλυψη από πυράντοχο πάνελ EI 60 A2 S1, κάλυψη οροφής από πυράντοχο πάνελ EI 60 A2 S1 με κατάλληλη κλίση για την αποστράγγιση ομβρίων υδάτων, δάπεδο από λαμαρίνα (στα σημεία βατότητας αντιολισθητική) ή απουσία αυτού όταν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επιπλέον των κυρίων μερών του συγκροτήματος (όπως προαναφέρθηκαν), ο οικίσκος περιλαμβάνει βοηθητικές διατάξεις όπως:

 • Πίνακας διανομής βοηθητικών φορτίων.
 • Φωτισμός με διακόπτη και ρευματοδότες.
 • Εξαερισμός με περσίδες βαρύτητας στην είσοδο και την έξοδο.
 • Θερμαντικό σώμα για την διατήρηση ανεκτού επιπέδου θερμοκρασίας

και διατάξεις ασφαλείας, όπως:

 • Sprinkler για την εσωτερική πυρόσβεση.
 • Φωτισμός ασφαλείας.
 • Μπάρα έκτακτης ανάγκης για αποφυγή εγκλωβισμού προσωπικού.
 • Πυροσβεστήρας.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της εγκατάστασης ενός προ-εγκατεστημένου πυροσβεστικού συγκροτήματος κατά ΕΝ12845 σε οικίσκο, είναι:

➡︎ Εξοικονόμηση χώρου
Η compact λύση σε σχέση με το συμβατικής κατασκευής αντλιοστάσιο πυροσβέσης καταλαμβάνει σημαντικά μικρότερο χώρο στο έργο.

➡︎ Πλήρης εξοπλισμός
Προσφέρεται με όλα τα παρελκόμενα και απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή λειτουργία του.

➡︎ Συνολική εγγύηση
Παρέχεται συνολική εγγύηση για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

➡︎ Ολοκληρωμένη δοκιμή
Πλήρης δοκιμή και έλεγχος στις εγκαταστάσεις μας με σύγχρονο εξοπλισμό.

➡︎ Εξωτερική εγκατάσταση
Ο οικίσκος μεταφέρεται ως πλήρες σύστημα για τοποθέτηση στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Απαιτείται μόνο υδραυλική σύνδεση και παροχή ρεύματος για την εκκίνησή του.

➡︎ Ευκολία πρόσβασης
Σε αντίθεση με τα συμβατικής κατασκευής πυροσβεστικά συγκροτήματα εντός αντλιοστασίου, η πρόσβαση σε πυροσβεστικό εντός οικίσκου είναι ευκολότερη, ειδικά σε περίπτωση που απαιτείται επέμβαση για αποκατάσταση βλάβης.

Συνοψίζοντας, η εγκατάσταση και χρήση πυροσβεστικού συγκροτήματος κατά το πρότυπο ΕΝ12845 προσφέρει πολλαπλά οφέλη, καλύπτοντας την ασφάλεια ζωής και περιουσίας, οικονομικά κίνητρα, νομική συμμόρφωση, επιχειρησιακή αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική προστασία.

Άρθρο του κ. Ξενοφώντα Δαμιανού, BEng, M.Sc., Knowledge Manager Idator SA