Επιτυχής ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης υδρομέτρων μεγάλων διατομών στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Επιτυχής ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης υδρομέτρων μεγάλων διατομών στον Δήμο Πύλου – Νέστορος
11.06.2024

Επιτυχής ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης υδρομέτρων μεγάλων διατομών στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Για την κάλυψη των αναγκών μέτρησης καταναλώσεων σε παροχές μεγάλων διατομών (DN50 - DN200) της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος και μετά από σχετικές προσκλήσεις της υπηρεσίας, η εταιρεία μας αντεπεξήλθε πλήρως στις απαιτήσεις των αυστηρών προδιαγραφών των τεχνικών μελετών και αναδείχθηκε ανάδοχος στην εγκατάσταση υδρομέτρων στον Δήμο.

Η ανάθεση αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών μεγάλων παροχών της ITRON και συγκεκριμένα της σειράς Intelis C&I σε διατομές DN50- DN65- DN80- DN100.

Η σειρά μετρητών νερού τεχνολογίας υπέρηχων Intelis C&I έχει σχεδιαστεί για τη καταγραφή του διερχόμενου νερού σε εφαρμογές ελαφράς εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης. Η αρχή της μεθόδου μέτρησης βασίζεται στη τεχνολογία υπερήχων - διπλής δέσμης προσαρμοσμένη σε μεγάλες διατομές (DN) - προσφέροντας υψηλά επίπεδα ακρίβειας των μετρήσεων, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος παροχών.

Η μη ύπαρξη κινούμενων μερών και το υψηλό δυναμικό εύρος ακρίβειας των μετρητών - R(Q3/Q1):500, τους καθιστά την πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς μηχανικούς μετρητές μεγάλων παροχών, μηδενίζοντας τα κόστη συντήρησης στο πεδίο για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Οι Intelis C&I  είναι εγκεκριμένοι και σύμφωνοι με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά  πρότυπα ISO4064 |OIML R49 | MID και φέρουν πιστοποίηση ACS ως προς την καταλληλόλητα για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.

Διαθέτουν έξοδο παλμών τύπου open collector, καθιστώντας τους συμβατούς τόσο με συστήματα επικοινωνίας της Itron όσο και με άλλων εταιριών, δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν σε υπάρχοντα ή μεταγενέστερα συστήματα τηλεμετρίας (ΑΜR/AMI).

Οι Intelis C&I τροφοδοτούνται από εσωτερική πηγή τροφοδοσίας με διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 15 έτη.

Οι υδρομετρητές Intelis C&I προσφέρονται για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, τόσο σε εφαρμογές σε καταναλωτές με μεγάλες καταναλώσεις για την τιμολόγηση του διερχόμενου νερού όσο και σε εφαρμογές για τον εντοπισμό διαρροών, ισοζυγίου, ζωνοποίησης, κλπ.

Η συνεργασία και η επικοινωνία με τη ΔΕΥΑ της Πύλου-Νέστορος ήταν άριστη καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, διευκολύνοντας μας ως προς την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εντός των δοθέντων προθεσμιών.

Για ακόμη μια φορά είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα και σίγουροι ότι η υψηλή ποιότητα των λύσεών μας θα καλύψουν στο έπακρο τις ανάγκες της υπηρεσίας.