Concertor: Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης 20.000$

Concertor: Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης 20.000$
22.06.2023

Concertor: Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης 20.000$

Η ανάλυση της εφαρμογής που ακολουθεί αποτελεί την πρώτη αξιοποίηση της αντλίας Concertor σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές της εφαρμογής σε έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Michigan των ΗΠΑ, αναζητούσαν μια αποτελεσματική, ισχυρή και αξιόπιστη λύση άντλησης για την απομάκρυνση της λάσπης από τις τέσσερεις δεξαμενές που διαθέτει το εργοστάσιο. Σύμφωνα μάλιστα με τους διαχειριστές της εγκατάστασης, μια αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική επιλογή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η βλάβη της αντλίας μπορεί να επιφέρει πλημμύρες στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διακύβευση της ασφάλειας λειτουργίας του.

Τα ελαιώδη απόβλητα, αναμειγνυόμενα με τέφρα (ένας συνδυασμός τέφρας, λαδιού, νερού, ξένων αντικειμένων και διάφορων άλλων υγρών), τα οποία αποθηκεύονται σε δεξαμενές, δημιουργούν ένα παχύρευστο μείγμα, σε μορφή λάσπης, το οποίο δημιουργούσε συχνές φραγές στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνταν στην εγκατάσταση. Μια αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική υποδομή θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας, καθώς η βλάβη της αντλίας μπορούσε να επιφέρει πλημμύρες στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διακύβευση της ασφάλειας λειτουργίας του. Η αρχική προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος λειτουργίας ήταν η ενσωμάτωση ενός αναδευτήρα στην πτερωτή κάθε αντλίας. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση δεν έλυσε το πρόβλημα λειτουργίας και οι αντλίες συνέχισαν να έχουν συχνά θέματα φραγών.

Ομάδα συνεργατών της Xylem κλήθηκε να βρει λύση στο πρόβλημα, ώστε να εξαλείψει τις συχνές βλάβες και κατ’ επέκταση να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για πιο κρίσιμα συστήματα για τη λειτουργία του σταθμού, όπως οι τουρμπίνες και οι γεννήτριες. Η λύση προέκυψε με την αξιοποίηση της αντλίας Flygt Concertor, η οποία αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα άντλησης, μειώνοντας το κόστος χρήσης και συνάμα προσφέροντας υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.

Η ειδοποιός διαφορά της αντλίας Flygt Concertor έγκειται στην προσαρμογή της σε πραγματικό χρόνο στις συνθήκες της εφαρμογής. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένη ανάγκη για συντήρηση, με τα κόστη για αντικατάσταση και επισκευή των αντλιών να μειώνονται σε ποσοστό 80%, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάνει το 70% σε σχέση με τις κοινές αντλίες. Η αντλία της Flygt επιλέχθηκε κυρίως λόγω της ικανότητας της να φροντίζει μόνη της για το βέλτιστο τρόπο λειτουργίας. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά, που την καθιστούν κατάλληλη για μία τόσο απαιτητική εφαρμογή είναι η πτερωτή και η πλάκα ανάδρασής της είναι κατασκευασμένα από κράμα χυτοσιδήρου με υψηλή περιεκτικότητα χρωμίου καθιστώντας τα πολύ ανθεκτικά στην φθορά και την διάβρωση, το μη φρασσόμενο υδραυλικό μέρος τύπου Ν, η ανίχνευση φραγής, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, ο αισθητήρας ροπής, η προσαρμοζόμενη πτερωτή, ο αισθητήρας διαρροής και μεταβολής της θερμοκρασίας και τέλος η μεταβαλλόμενη ταχύτητα λειτουργίας.

Η αντλία Flygt Concertor εγκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και λειτουργεί χωρίς προβλήματα έκτοτε. Η εμπειρία του τελικού χρήστη ήταν τόσο θετική, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν και οι υπόλοιπες αντλίες της εφαρμογής. Η πρώτη αυτή εγκατάσταση της αντλίας σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, όχι μόνο δίνοντας λύση στο πρόβλημα, αλλά ξεπερνώντας και τις προσδοκίες.

Τα απτά αποτελέσματα αυτής της επιλογής δεν άργησαν να φανούν, με το κόστος συντήρησης να μειώνεται κατά περίπου 20.000 $ ετησίως και την αύξηση της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού στην υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης η αντλία Concertor ενισχύει την βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία. Τέλος, ενισχύεται η ασφάλεια της εγκατάστασης και του προσωπικού, καθώς πλέον δεν απαιτείται η διαρκής μεταφορά των αντλιών από τις δεξαμενές για έλεγχο και επισκευή.

Σολδάτου Μαρία Άννα

Χημικός Μηχανικός

Ομάδα Product Management