• Παροχή έως 17,5 m3/h.
  • Μανομετρικό έως 29 m.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35 °C.
  • Βάθος βύθισης έως 5 m.
  • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων 10/ώρα