Αρχική
Xylem
Brand
Z6
Ανοξείδωτες Αντλίες Γεωτρήσεως 6"
Product

Εφαρμογές

 • Άρδευση
 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις.
 • Τροφοδοσία νερού σε Δημοτικά και βιομηχανικά δίκτυα.
 • Πυροσβεστικά και πλυστικά συστήματα.
 • Έλεγχος υδροφόρου ορίζοντα.

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή: έως 78 m3/h.
 • Μανομετρικο: έως 700m.
 • Μέγιστη διάμετρος αντλίας:
  - Βασική έκδοση: 144mm
  - Έκδοση υψηλού μανομετρικού: 180 mm με κινητήρα 6” και 193 mm με κινητήρα 8”.
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 300 m με κινητήρα L4C, 250m με κινητήρα L6C και 350 m με κινητήρα L6W, L8W.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου 100 g/m3.
 • Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 60°C.
 • Όλες οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν σε οριζόντια θέση (όρια λειτουργίας με βάση τα χαρακτηριστικά των κινητήρων).

Χαρακτηριστικά κατασκευής

 • Στιβαρή κατασκευή με εύκολη συντήρηση και αντοχή στη διάβρωση, σε μη δραστικά περιβάλλοντα.
 • Μπρακέτο κινητήρα & στόμιο εξόδου από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια.
 • Στόμιο εξόδου με ενσωματωμένους δακτυλίους ανάρτησης & βίδες ασφάλισης σωλήνα κατάθλιψης.
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
 • Πτερύγια με εναλλάξιμους δακτυλίους τριβής από ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Ενισχυμένο άνω κουζινέτο (Tungsten Carbide).
 • Κουζινέτα άξονα σε κάθε βαθμίδα (Polyurethane).
 • Αυτοευθυγραμμιζόμενοι δακτύλιοι τριβής σε κάθε πτερύγιο εκτροπής.
 • Εύκολα εναλλάξιμος σύνδεσμος (κόμπλερ).
 • Ο συνδυασμός των ανωτέρω εγγυάται μέγιστη αντοχή σε φθορά εξασφαλίζοντας μακροχρόνια, σταθερές αποδόσεις.

Προαιρετικά διατίθενται

 • Διαφορετικά υλικά.
 • Κατ’ επιλογή στόμια εξόδου.

  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Ζ6 ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΖN6
  Μπρακέτο, στόμιο εξόδου

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

  Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 316
  Κέλυφος, βαλβίδα αντεπιστροφής Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 304
  Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 316
  Άξονας, κόμπλερ Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 431 Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ