Αρχική
Xylem
Brand
Z12
Ανοξείδωτες Αντλίες Γεωτρήσεως 12"
Product

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις με διάμετρο 10’’ και άνω.
 • Τροφοδοσία δημοτικών ή κοινοτικών δικτύων ύδρευσης.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής και ευρείας κλίμακας άρδευση.
 • Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 • Πιεστικά συστήματα και συστήματα παροχής νερού (Booster).
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Συντριβάνια.

 

Αντλία

 • Παροχή έως 520 m3/h.
 • Μανομετρικό ύψος: έως 450 Μ.Υ.Σ.
 • Μέγιστη θερμοκρασία νερού σε επαφή με τον κινητήρα 30οC.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου 25 gr/m3.
 • Διαθέτουν ανοξείδωτο φίλτρο αναρρόφησης.
 • Το κόμπλερ και το μπρακέτο σύνδεσης με τον κινητήρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΕΜΑ.
 • Κατάλληλες για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και φλάντζα για την σύνδεση των σωληνώσεων.

 

Κινητήρας

 • Άξονας και διαστάσεις σύνδεσης με την αντλία σύμφωνα με τις προδιαγραφές NEMA.
 • Eξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
 • Υδρολίπαντοι επαναπεριελίξιμοι.
 • Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 350m.

  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Ζ12 ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΖR12
  Μπρακέτο, στόμιο εξόδου

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

  Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex

  Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Βαλβίδα αντεπιστροφής Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Χυτοανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Άξονας Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 431 Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex
  Κόμπλερ  Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex  Ανοξείδωτος χάλυβας Duplex


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ