Αρχική
Xylem

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εδώ και πολλά χρόνια η ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε., έχει εντάξει και συστηματοποιήσει τις δραστηριότητες της, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειας κοινωνικής συνεισφοράς που ονομάζει ‘ Πρόγραμμα Εις Υγείαν’ . Με το τρόπο αυτό η εταιρεία, επιθυμεί να συμβάλει   στην έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τη διαχείριση του νερού στη χώρα μας.

 

Παραδείγματα αυτής της κοινωνικής πολιτικής αποτελούν:

- Η συστηματική ενημέρωση συνεργατών και συναδέλφων στα θέματα του νερού.

- Η εκπαίδευση των στελεχών πωλήσεων της εταιρίας αλλά και των πελατών σχετικά με την ‘ Πράσινη’ επιλογή αντλιών και συστημάτων μεταφοράς νερού και λυμάτων με σκοπό την εύρεση σε κάθε περίπτωση της καλύτερης τεχνοοικονομικής λύσης, η οποία όμως θα είναι Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά αποδεκτή.

- Ειδικές ενέργειες κατά την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (22 Μαρτίου) που περιλαμβάνουν καταχωρήσεις σε περιοδικά με μηνύματα που ενημερώνουν για την υπερκατανάλωση του νερού, διανομή έντυπου υλικού που προτείνει τρόπους εξοικονόμησης νερού, συμμετοχή σε Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αυτή.

 

   
Κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έγινε η ΥΔΑΤΩΡ A.E. έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η ενεργός συμμετοχή της εταιρίας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Δικτύου. 
   
  Μέλος του διεθνή οργανισμού TRACE International για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ