Επισκευή & συντήρηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισκευή & συντήρηση

Η πρώτη και βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας ήταν η τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο συντήρησης και επισκευής.
50 χρόνια μετά, διαθέτει το μεγαλύτερο κέντρο service αντλιών σε όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 15 εξειδικευμένους τεχνικούς σε Αθήνα και Πάτρα. Επιπλέον διαθέτει συνεργεία συντήρησης επί της εγκατάστασης, αντλιών λυμάτων, αντλιών καθαρού νερού και πιεστι- κών/πυροσβεστικών συγκροτημάτων. Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στις επισκευές είναι γνήσια εργοστασιακά και για το λόγο αυτό όλες οι επισκευές μας εγγυώνται την συνέχιση της εύρυθμης, μακρόχρονης λειτουργίας τους, διαθέτοντας και έγγραφη εγγύηση της εταιρείας για ένα χρόνο.