Πυροσβεστικά & Πιεστικά Συγκροτήματα
Φίλτρα
loader

Πυροσβεστικά & Πιεστικά Συγκροτήματα

FTN
Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΤΟΤΕΕ 2451/86 παραγωγής Idator
FEN
Διαιρούμενα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά EN12845 παραγωγής Idator
Y2KO
Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης με εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία κατάλληλο για χρήση σε εξοχικές κατοικίες, κατασκηνώσεις, αποθήκες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες κ.ά.
GEM
Πυροσβεστικά συγκροτήματα Lowara κατά ΕΝ12845:2015.
GXS – GMD
Ολοκληρωμένη σειρά πιεστικών συγκροτημάτων ελεγχόμενα από μεταδότες πίεσης ή πιεσοστάτες.
SMB
Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες Smart Pump.
Κατηγορία
Πυροσβεστικά & Πιεστικά Συγκροτήματα
Η Idator προμηθεύει και κατασκευάζει πυροσβεστικά υψηλής ποιότητας υλικών και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την προστασία ανθρώπων και περιουσιών. Επίσης, διαθέτει πιεστικά συγκροτήματα για μεγάλες ζητήσεις σε εφαρμογές όπως κτιριακά συγκροτήματα, νοσοκομεία, αρδευτικά συστήματα ή όπου απαιτείται εξομάλυνση κυμαινόμενης ζήτησης στην παροχή νερού.