Μέτρηση νερού - Έλεγχος διαρροών
Φίλτρα
loader

Μέτρηση νερού - Έλεγχος διαρροών

RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου.
Flodis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Απλής ριπής
Cyble 5
Μονάδα Επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Aquadis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Ογκομετρικού τύπου
Intelis
Στατικός Μετρητής – Ύδρευσης.
Κατηγορία
Μέτρηση νερού - Έλεγχος διαρροών
Οι απώλειες νερού αποτελούν το πιο κοινό πρόβλημα στα δίκτυα διανομής. Χάρη όμως στις τεχνολογικά προηγμένες λύσεις μέσω Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics), ρομποτικών συστήματων και χρήση νευρωνικών δικτύων, τεχνητής νοημοσύνης και “έξυπνων” μετρητών νερού, μπορούν να εντοπιστούν με αρκίβεια οι διαρροές και τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, αποφεύγοντας την κατάρρευση ή ακόμα και διακοπή της υδροδότησης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: προλαμβάνονται ή διορθώνονται εγκαίρως φθορές στους αγωγούς, βελτιστοποιείται το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου, παρατείνεται η ωφέλιμη ζωή των αγωγών και μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες.