ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Φίλτρα
loader

ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Intelis
Στατικός Μετρητής – Ύδρευσης.
Aquadis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Ογκομετρικού τύπου
Flodis+
Οικιακός Μετρητής – Ύδρευσης – Απλής ριπής
Cyble 5
Μονάδα Επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου.
RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Κατηγορία
ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Οι απώλειες νερού αποτελούν το πιο κοινό πρόβλημα στα δίκτυα διανομής. Χάρη όμως στις τεχνολογικά προηγμένες λύσεις μέσω Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics), ρομποτικών συστήματων και χρήση νευρωνικών δικτύων, τεχνητής νοημοσύνης και “έξυπνων” μετρητών νερού, μπορούν να εντοπιστούν με αρκίβεια οι διαρροές και τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, αποφεύγοντας την κατάρρευση ή ακόμα και διακοπή της υδροδότησης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: προλαμβάνονται ή διορθώνονται εγκαίρως φθορές στους αγωγούς, βελτιστοποιείται το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου, παρατείνεται η ωφέλιμη ζωή των αγωγών και μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες.