ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φίλτρα
loader

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Cyble 5
Μονάδα Επικοινωνίας RF – Συλλογής δεδομένων (AMR) και IoT (LoRaWAN/Sigfox).
Mobile Data Collection
Πλατφόρμα συλλογής και προηγμένης διαχείρισης δεδομένων πεδίου.
RF Master 5
Συσκευή συλλογής δεδομένων (AMR) για απομακρυσμένη ανάγνωση και διαμόρφωση μονάδων επικοινωνίας RF.
Κατηγορία
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ