Αρχική
Xylem
Brand
L6W
Υποβρύχιοι Επαναπεριελίξιμοι Ηλεκτροκινητήρες 6"
Product

Χαρακτηριστικά

 • Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Κατασκευή κατά standard ΝΕΜΑ.
 • Κλάση μόνωσης: L6W: Class Y
 • Στάτης: Υδρολίπαντος επαναπεριελίξιμος με τυλίγματα επικάλυψης PVC.
 • Προστασία ΙΡ68.
 • Ελαστικά διαφράγματα για της θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού.
 • Ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων τύπου Kingsbury.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης προστατεύεται από την άμμο (sand guard).
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 350m.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες: 15.
 • Μέγιστη ανοχή μεταβολών τάσης: ±10%.
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού:
  25°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,2 m/s εως και 30kW.
  25°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,5 m/s στα 37 kW.
 • Αξονικά φορτία:
  16000N απο 4 έως 22 kW
  30000N απο 26 έως 37 kW
 • Τριφασικοί: 4 έως 37 kW, 370-415 V, 50 Hz*.
 • Όλοι οι τύποι μπορούν να λειτουργήσουν και σε οριζόντια θέση, δεδομένου ότι η αντλία θα παρέχει ελάχιστο αξονικό φορτίο 250Ν στο εύρος λειτουργίας της.
 • Περιλαμβάνονται οι βίδες.

 

Προαιρετικά διατίθενται:

 • Κινητήρες με μονό καλώδιο.
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης από Silicon Carbide.
 • 4πολικοί κινητήρες.
 • Αισθητήρια θερμοκρασίας PT100.
 • Περιελίξεις για υψηλές θερμοκρασίες.
 • Διαφορετικά υλικά κατασκευής.

 

*Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.


  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΚΙΝΤΗΡΑ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  Μπρακέτα Χυτοσίδηρος
  Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
  Κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
  Μηχανικός στυπιοθλίπτης Carbon Graphite / Aluminium Oxide
  Ελαστικό διάφραγμα NBR


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ