Αρχική
Xylem
Brand
L10W
Υποβρύχιοι Επαναπεριελίξιμοι Ηλεκτροκινητήρες 10"
Product

Χαρακτηριστικά

 • Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Υδρολίπαντος επαναπεριελίξιμος στάτης με τυλίγματα επικάλυψης PVC.
 • Κλάση μόνωσης Υ.
 • Προστασία ΙΡ68.
 • Ελαστικά διαφράγματα για της θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού.
 • Ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων τύπου Kingsbury.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης προστατεύεται από την άμμο (sand guard).
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 350m.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα ομοιόμορφα κατανεμημένες: 8 για απευθείας εκκίνηση.
 • Μέγιστη ανοχή μεταβολών τάσης: ±10%.
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 25 °C.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία ισχύει με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,5 m/s.
 • Αξονικά φορτία: 65000N από 93 έως 150 kW.
 • Τριφασικοί: 93 έως 150 kW, 380-415V, 50Hz.

 

Προαιρετικά διατίθενται:

 • Κινητήρες με μονό καλώδιο.
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης από Silicon Carbide.
 • 4πολικοί κινητήρες.
 • Αισθητήρα θερμοκρασίας PT100.
 • Περιελίξεις για υψηλές θερμοκρασίες.
 • Διαφορετικά υλικά κατασκευής.

 

*Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.


  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΚΙΝΤΗΡΑ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  Μπρακέτα Χυτοσίδηρος
  Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
  Μηχανικός στυπιοθλίπτης Carbon Graphite / Aluminium Oxide
  Ελαστικό διάφραγμα EPDM


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ