Αρχική
Xylem
Brand
Hydrovar
Μετατροπείς Συχνότητας Επαγγελματικών Εφαρμογών
Product

Οι μονάδες HYDROVAR του Οίκου ΙΤΤ Lowara, δεν είναι μια απλή συσκευή μετατροπής συχνότητας για ηλεκτροκινητήρες όπως οι περισσότερες της αγοράς. Είναι η πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πρόταση που κατασκευάστηκε εξ’αρχής και αποκλειστικά για λειτουργία σε ηλεκτραντλίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία 38 και πλέον ετών στα υδραυλικά συστήματα και εκμεταλλευόμενη την σύγχρονη τεχνολογία μικροεπεξεργαστών η Lowara έχει δημιουργήσει αυτό που ο κάθε μελετητής,εγκαταστάτης ή χρήστης επιθυμεί. Μια πλήρη, σύγχρονη μονάδα Inverter, απλή στην ρύθμιση και στην εγκατάσταση, η οποία προσφέρει συνεχώς σταθερή πίεση νερού στο δίκτυο και παράλληλα προστατεύει την αντλία και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια.

 

Πλεονεκτήματα μονάδων HYDROVAR σε επαγγελματικές εφαρμογές

Πλήρης έλεγχος των αποδόσεων της αντλίας

Οι μονάδες HYDROVAR χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροεπεξεργαστών σχεδιάστηκαν προκειμένου να διαχειρίζονται τις αποδόσεις κάθε αντλίας ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό η ηλεκτραντλία μεταμορφώνεται σε ένα ολοκληρωμένο πιεστικό συγκρότημα κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές όπως: Διατήρηση σταθερής πίεσης σε δίκτυα ύδρευσης, σε μονάδες επεξεργασίας και φίλτρανσης νερού, διατήρηση σταθερής πίεσης σε πιεστικά συγκροτήματα, σε συστήματα παροχής χωρίς την χρήση αισθητηρίου πίεσης σε δίκτυα HVAC.

 

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Με την μεταβολή των στροφών του κινητήρα ανάλογα με τις ζητούμενες αποδόσεις μειώνεται κατακόρυφα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με άμεση επίδραση στο κόστος λειτουργίας. Ενδεικτικά η τοποθέτηση μιας μονάδας HYDROVAR σε μια ηλεκτραντλία 11kW η οποία λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 16.000 kWh ετησίως. Σε ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, όπου οι αντλίες λειτουργούν περισσότερες ώρες (τουλάχιστον 20) και η ζήτηση είναι συνεχώς αυξομειούμενη η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη!

 

Χαμηλότερο συνολικό λειτουργικό κόστος

Οι ηλεκτραντλίες με μονάδες HYDROVAR ελαχιστοποιούν την μηχανική πίεση πάνω στα τμήματα της αντλίας και του δικτύου διανομής και εξαλείφουν το υδραυλικό πλήγμα στο δίκτυο κατά την παύση λειτουργίας της αντλίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συντηρήσεις να είναι λιγότερο συχνές και οι αποδόσεις να είναι σταθερές ακόμα και μετά από πολλά χρόνια. Επιπλέον η απουσία πιεστικών δοχείων σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης μεμβρανών ή συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα και του κομπρεσσέρ αέρα (εφόσον υπάρχει). Με πιο σύνθετους υπολογισμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερες παραμέτρους (συχνότητα συντήρησης βασικών τμημάτων ενός πιεστικού συγκροτήματος, πιθανότητα παρουσίασης έκτακτης βλάβης, μείωση της απόδοσης σε σχέση με τον χρόνο, κ.α.) συμπεραίνουμε ότι η συνολική εξοικονόμηση σε όλο το κύκλο ζωής του συγκροτήματος ξεπερνά το 70% σε σχέση με ένα συγκρότημα χωρίς μονάδα HYDROVAR (ειδικά όταν ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας του συγκροτήματος είναι πάνω από 4.000 ώρες).

 

Εφαρμογή σε κάθε ηλεκτροκινητήρα

Οι μονάδες HYDROVAR τοποθετούνται απ’ ευθείας σε τυποποιημένους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες έως 22kW TEFC με κλάση μόνωσης F. Κατά συνέπεια δεν απαιτούνται ειδικοί τύποι ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι επιβαρύνουν το τελικό κόστος κατασκευής και συντηρούνται - αντικαθίστωνται δύσκολα. Για ισχύ έως και 45kW διατίθεται επιτοίχεια σειρά.

 

Χωρίς επιπλέον συστήματα PLC

Η ομαδική λειτουργία δύο ή περισσοτέρων αντλιών και η μεταξύ τους κυκλική εναλλαγή και ομαδική λειτουργία είναι πλέον καθεστώς σε κάθε πιεστικό συγκρότημα. Γιατί όμως να χρειάζεται PLC για να γίνει αυτό; Οι μονάδες HYDROVAR της LOWARA επικοινωνούν μεταξύ τους με ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας και εκτελούν τις ενέργειες της ομαδικής λειτουργίας και της κυκλικής εναλλαγής χωρίς PLC. Επιπλέον ελέγχουν την ροή του νερού και σταματούν πλήρως την αντλία όταν όλες οι καταναλώσεις είναι κλειστές. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας το συγκρότημα λειτουργεί κανονικά με τις υπόλοιπες αντλίες.

 

Τέλος στα μεγάλα πιεστικά δοχεία

Με την χρήση των μονάδων HYDROVAR δεν υπάρχει ανάγκη μεγάλων πιεστικών δοχείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται να αλλάζονται συχνά μεμβράνες (μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης) και επιπλέον ο χώρος που καταλαμβάνει το συγκρότημα μειώνεται σημαντικά, έως και 25%!

 

Περισσότερες πληροφορίες για το HYDROVAR μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά φυλλάδια ενώ οι μηχανικοί του Τμήματος Μελετών της εταιρίας μας είναι στην διάθεσή σας για να σχεδιάσετε μαζί πως θα βελτιστοποιήσετε το νέο έργο σας ή την υπάρχουσα εγκατάσταση.


    Performanes

    Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
    Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".
    Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
    Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ