Αρχική
Xylem
Brand
eSV
Ανοξείδωτες Πολυβάθμιες Κατακόρυφες Ηλεκτραντλίες AISI 304/316
Product

Εφαρμογές

 • Πιεστικά συγκροτήματα για κτιριακές εγκαταστάσεις.Βιομηχανικές, αγροτικές και κοινοτικές χρήσεις.
 • Άρδευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Κυκλοφορία ζεστού ή κρύου νερού.
 • Βιομηχανικά πλυντήρια.
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού - Αντίστροφες οσμώσεις.
 • Άντληση ειδικών υγρών όπως απιονισμένου νερού, γλυκόλης, συμπυκνωμάτων βιομηχανίας και υγρά συμβατά με ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI 316L.
 • Τροφοδοσία ατμολεβήτων, ατμογεννητριών.


Αντλία

 • Παροχή έως 160 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 330 Μ.Υ.Σ. (450 M.Y.Σ. για δίδυμα συστήματα σε σ ειρά).
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar (PN16), 25 bar (PN25).
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού από -30°C έως +120°C.
 • Οι αποδόσεις είναι πιστοποιημένες με ISO 9906-Annex A.
 • Υλικά κατασκευής κατάλληλα για πόσιμο νερό (πιστοποίηση WRAS).
 • Η συγκόλληση των ανοξείδωτων τμημάτων γίνεται με τεχνολογία LASER.
 • Συνεχούς λειτουργίας.


Κινητήρας

 • Τυποποιημένοι φλαντζωτοί κινητήρες εδράσεως Β14, Β5.
 • Μονοφασικοί κινητήρες (έως 2.2 kW) : 220-240 V 50 Hz.
 • Τριφασικοί κινητήρες 380-415 V 50 Hz* έως 3 kW και 380-415 / 660 V 50 Hz για μεγαλύτερη ισχύ.
  Οι τριφασικοί κινητήρες δεν έχουν ενσωματωμένη θερμική προστασία (πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικός θερμικός αυτόματος).
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος τυποποιημένης σειράς: 40°C.
 • Κλάση μονώσεως F.
 • Προστασία ΙΡ 55.
 • Αποδόσεις κατά EN 60034-1.
 • Βαθμός απόδοσης EFF1 / IE2.

 

*Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.


  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ eSV F ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ eSV N
  Σώμα αντλίας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Φωλιά στεγανού Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Πτερυγια Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Πτερύγια εκτροπής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Μανδύας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L
  Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
  Τάπες πλήρωσης & εξαέρωσης Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
  Μηχανικός στυπιοθλίπτης Silicon carbide / Carbon / EPDM
  Δακτύλιοι στεγανοποίησης(O-Rings) EPDM


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ