Αρχική
Xylem
Brand
Σταθμοί Λυμάτων
Σταθμοί Προώθησης Λυμάτων & Νερών Αποστράγγισης Κατά EN12050
Product

MINIBOX: Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς νερών αποστράγγισης

 

Περιλαμβάνει:

 • Δοχείο πολυαιθυλενίου 85 lit.Μια ηλεκτραντλία αποστράγγισης σειράς DOC
 • Τρία στόμια εισόδου DN40.
 • Στόμιο εξόδου 1¼”.
 • Καλώδιο τροφοδοσίας με φις.
 • Διαθέτει ενσωματωμένη σχάρα και ειδική διάταξη για τον καλύτερο διαχωρισμό και κατακράτηση των στερεών.

Διαστάσεις σε mm: Ύψος 600, Μήκος 620, Πλάτος 300.

 

 

MIDIBOX: Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς νερών αποστράγγισης

 

Περιλαμβάνει:

 • Δοχείο πολυαιθυλενίου 110 lit.
 • Μια ηλεκτραντλία αποστράγγισης σειράς DOC ή την DOMO7
 • Ένα στόμιο εισόδου DN110, ένα στόμιο αερισμού DN50, ένα στόμιο για καλώδια DN65.
 • Στόμιο εξόδου 1½” ή 1¼”.Καλώδιο τροφοδοσίας με φις.

Διαστάσεις σε mm: Ύψος 602, Μήκος 680, Πλάτος 500.

 

 

SINGLEBOX PLUS: Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς λυμάτων

 

Περιλαμβάνει:

 • Δοχείο πολυαιθυλενίου 270 lit.
 • Μια ηλεκτραντλία λυμάτων σειράς DOMO ή DL, (διατίθενται και με πτερύγια vortex ή με κοπτήρες).
 • Δύο στόμια εισόδου DN110, ένα στόμιο αερισμού DN50, ένα στόμια για καλώδια DN65.
 • Στόμιο εξόδου 1½” ή 2’’.
 • Καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Ηλεκτρικό πίνακα και φλοτέρ (τριφασικές σειρές).

Διαστάσεις σε mm: Ύψος 840, Μήκος 745, Πλάτος 700.

 

 

DOUBLEBOX PLUS: Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς λυμάτων 

 

Περιλαμβάνει:

 • Δοχείο πολυαιθυλενίου 550 lit.
 • Δύο ηλεκτραντλίες λυμάτων σειράς DOMO ή DL, (διατίθενται και με πτερύγια vortex ή με κοπτήρες).
 • Τέσσερα στόμια εισόδου DN110, δύο στόμια αερισμού DN50, δύο στόμια για καλώδια DN65.
 • Στόμιο εξόδου 2” ή 2½’’.
 • Καλώδια τροφοδοσίας.
 • Ηλεκτρικό πίνακα και φλοτέρ (τριφασικές σειρές).

Διαστάσεις σε mm: Ύψος 720, Μήκος 1120, Πλάτος 820.

 

 

MAXIBOX PLUS: Ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς λυμάτων

 

Περιλαμβάνει:

 • Δοχείο πολυαιθυλενίου 1200lit ή 1900lit.Δύο πλήρη συστήματα ανάρτησης με στόμια εξόδου 2”  ή 2½’’.
 • Στόμιο εισόδου DN160.
 • Καλώδια τροφοδοσίας.
 • Συνδιάζονται με δύο ηλεκτραντλίες λυμάτων σειράς DOMO, DOMO GRI,DL, GLS 50/65, GLV 50/65 ή DLG (δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις σε mm: Ύψος 1300mm ή 2000m, Διάμετρος 1000m.


  Performanes

  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".


  ΜΕΡΗ ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  Δεξαμενή Πολυαιθυλένιο
  Αντλίες Δείτε τον πίνακα της κάθε αντλίας


  Λεπτομερή χαρακτηριστικά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
  Επιλέξτε την καρτέλλα "Τεχνικός Φάκελος".

© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ